Leergang Waarderend Leidinggeven

Aansprekende resultaten, verantwoordelijke en tevreden mensen

Deze leergang is ontwikkeld voor teammanagers die op zoek zijn naar nieuwe invalshoeken om teamprestaties te verbeteren. Ben jij zo’n teammanager en kruis je moeiteloos drie of meer van onderstaande ambities aan?

 • Je wilt alle aanwezige talenten in je team aanspreken en ontwikkelen om daarmee jezelf, je teamleden, klanten en samenwerkingspartners te verrassen met mooie resultaten.
 • Je wilt een vitaal, energiek team met een laag ziekteverzuim.
 • Je wilt een team dat initiatieven ontplooit en verantwoordelijkheid neemt voor resultaten.
 • Je wilt dat je teamleden actief de samenwerking zoeken met collega’s van andere afdelingen en gezamenlijk tot oplossingen komen.
 • Je wilt een team met een open leer- en verbeterklimaat, waarin teamleden elkaar helpen en inspireren; een team dat actief inspeelt op veranderende marktomstandigheden en eisen vanuit bestuur en samenleving.
 • Je wilt na je werk nog volop energie hebben om met je gezin of vrienden leuke dingen te doen.

Dan is deze leergang hoogstwaarschijnlijk geknipt voor jou!

Leren interveniëren met je team voor betere resultaten

Waarderend leidinggeven is onze praktijkgerichte variant op de Appreciative Inquiry-methode van David Cooperrider, hoogleraar Sociaal Ondernemerschap en visionair op het gebied van gedragsveranderingen in organisaties. Wanneer we een waarderende benadering gebruiken, nodigen wij mensen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen toekomst en om aanspreekbaar te zijn op hun persoonlijke bijdrage daaraan. Een waarderende leidinggevende zorgt voor een constructieve en open atmosfeer, waarin de deelnemers zaken naar elkaar toe durven uitspreken en waar spontaan creativiteit, ideeën, energie en acties ontstaan om resultaten te bereiken waarop mensen trots zijn.

Tijdens onze praktische leerlang ‘Waarderend leidinggeven in de praktijk’ …

… ga je samen met je team op zoek gaan naar de succesfactoren en kwaliteiten die jouw team in staat stellen het verschil te maken;

… bevorder je een nieuwsgierige, open houding die ook andere teams aansteekt;

… ontwikkel je een manier van doen die bewezen effectief is;

… leer je je medewerkers waarderen voor wat zij doen en kun je genieten van wat er ontstaat wanneer jij ruimte geeft voor eigen initiatief.

Voor wie hebben wij de leergang ontwikkeld?

Wij hebben de leergang ontwikkeld voor teammanagers die op zoek zijn naar nieuwe invalshoeken om de teamprestaties te verbeteren. Dit kunnen zowel beginnende als zeer ervaren teammanagers zijn. Wij werken bij voorkeur met een groep van zes tot tien deelnemers die vanuit een mix van profit en non-profit, uitvoerende en stafafdelingen is samengesteld.

Jouw uitdaging als manager is sterk bepalend voor de invulling van het programma van deze opleiding.

Ons doel is om je alles aan te bieden wat jou en je team in staat stelt om met behulp van een waarderende benadering binnen één jaar tijd vooraf bepaalde, concrete resultaten te behalen; denk bijvoorbeeld aan een lager ziekteverzuim, een hogere kwaliteit van producten of diensten, een grotere bijdrage van teamleden aan productinnovatie, meer plezier in het werk, etc.

Omdat wij deze ‘resultaatgerichte’ benadering zo belangrijk vinden, zal een groot deel van het opleidingsgeld achteraf gefactureerd worden, op basis van de daadwerkelijk behaalde resultaten. Boter bij de vis!

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een intake met jou en je leidinggevende;
 • Zes opleidingsdagen in een leergroep van 6 – 10 deelnemers, begeleid door trainers Wick van der Vaart en Mirko Opdam;
 • Inspiratiesessies van toonaangevende deskundigen in het vak: Robbert Masselink, Joep de Jong, Mark Lough en anderen;
 • Zes intervisiebijeenkomsten;
 • Zes coachgesprekken;
 • Training on the job, begeleiding van teamsessies en hulp bij jouw interventieplan;
 • Een evaluatiegesprek met jou en je leidinggevende.

Kortom, alles wat jij nodig hebt om het afgesproken succes te behalen met je team.

Wat mag je van jezelf verwachten?

Na afloop van de leergang ben je vaardig in:

 1. Het creëren van een positief leerklimaat waarin het realiseren van resultaat, groei en ontwikkeling op natuurlijke wijze samenvallen;
 2. Het integreren van Waarderend Leidinggeven in je dagelijkse praktijk als manager. Je beheerst een aantal waarderende werkvormen, stelt andere vragen in functionerings-, beoordelings- en verzuimgesprekken en past resultaatgerichte en waarderende feedback toe in je team(s); je vergroot hiermee ondernemerschap, betrokkenheid en energie.
 3. Het creëren van een vertrouwensklimaat in je team en het helpen van je medewerkers met het leveren van prestaties waar ze trots op zijn.
 4. Het vertalen van waarderende principes naar een andere invulling van jouw rol als manager; je bekijkt je werk mede vanuit een blik als ‘interventiekundige’.
 5. Het vertalen van het effect van ‘zachte’ waarden als vertrouwen en verbinding naar meetbare en aansprekende resultaten (opbrengst, prestaties).
 6. Het maximaliseren van effectiviteit in MT-verband; relaties met overige MT-leden en je leidinggevende/directeur verbeteren en je wordt een katalysator van vernieuwing en verbinding.
 7. Het halen van plezier uit je werk als manager; aan het einde van iedere werkdag en werkweek heb je meer energie.

Meer weten? Download de brochure.  Of mail naar Wick van der Vaart als je vragen hebt.