Projecten

Bij het instituut is een groot aantal trainers, coaches en adviseurs aangesloten, die elkaar vinden in gezamenlijke projecten. Enkele voorbeelden van succesvolle projecten:

  • Ondersteunen van klantmanagers van DWI (Gemeente Amsterdam) bij het voeren van waarderende diagnosegesprekken
  • Appreciative Inquiry voor leidinggevenden bij OGA en bij DWI, Gemeente Amsterdam
  • Waarderend samenwerken bij MoneYou
  • Waarderend evalueren van project “leertijd uitbreiden” bij Bureau Beter Presteren, gemeente Rotterdam
  • Begeleiden van mentoren in de leergang “De Nieuwe Wibaut”, gemeente Amsterdam
  • Trainingen op het gebied van intervisie en Appreciative Inquiry voor Young Colfield
  • Waarderend management development programma voor SoZaWe, gemeente Zwolle
  • Cultuurveranderingstraject bij Cirquest, op basis van waarderend interveniëren
  • Training Appreciative Inquiry en organisatieverandering bij de gemeente Maassluis.
  • Tiendaagse leergang “Appreciative Inquiry” in samenwerking met Robbert Masselink en de Adviesgroep van de gemeente Amsterdam (AGA).