Instituut Voor Interventiekunde

Crisis als (interventie)kans: met crisistheorie patronen doorbreken en doelen behalen in de praktijk – Een gastcollege van Channa Al

channa al

Het Chinese woord voor crisis bestaat uit twee tekens: dat voor gevaar en voor kans. Een treffende weergave als je kijkt naar theorie en praktijk. In dit college staat centraal hoe crisistheorie bruikbaar is bij veranderingsprocessen. Vanuit voorbeelden op microniveau (interactie tussen mensen, gezinnen of teams) als op macro (maatschappelijk) niveau wordt ingezoomd op lessen voor interventie in het publieke domein en breder. Wat is een crisis en welke implicaties heeft dat voor een interventie? Brengt visie mensen in beweging of werkt dit andersom? Hoe kunnen we onze doelen beter op elkaar afstemmen en zowel individueel als gezamenlijk betere resultaten boeken? Aan de hand van samengebrachte kennis, onderzoeksresultaten en ervaring, een bespiegeling op de maatschappelijke aanpak van kindermishandeling en interactie met de zaal, komt de gastspreker tot conclusies over wat we hieruit kunnen leren als interventiekundigen.

Dr. Channa Al is een maatschappelijk betrokken sociaal psycholoog en werkt als adviseur bij BMC. Als beleidsmedewerker, hulpverlener, onderzoeker en trainer werkte zij in de jeugdhulp sector, een sector die volop in beweging is. In 2012 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij als gastdocent nog colleges verzorgt, op onderzoek naar hulpverlening aan gezinnen in crisis. De afgelopen jaren hield zij zich vooral bezig met landelijke ontwikkelingen op het gebied van kindermishandeling vanuit Augeo Foundation, één van de non-profit organisaties verenigd in het Kinderrechtcollectief dat zich inzet voor implementatie van kinderrechten. Verder is zij actief in maatschappelijke dialoognetwerken.

De kosten voor dit gastcollege zijn: 25 euro ex btw (inclusief borrel)

tijd: 19.00 uur

plaats: WG-plein 255, Amsterdam (in het AOC gebouw)

Meld je aan