Instituut Voor Interventiekunde

Identity narratives of change – Gastcollege

Tijdens dit gastcollege vertel ik over mijn onderzoek bij een gemeente in Nederland. De gemeente wil een flexibele organisatie zijn, die uitgaat van de kracht en kwaliteit van de medewerkers; snel, daadkrachtig en efficiënt resultaten levert voor de stad en de burgers. Om deze ambitie te bereiken en in stand te houden is een organisatie nodig waarin iedereen elke dag leert en verbetert, waarin continu verbeteren ‘normaal’ is. Om dit te bereiken volgen alle managers de leergang continu leren en verbeteren. Na het volgen van deze leergang wordt van het management verwacht dat ze in staat zijn hun medewerkers te faciliteren hun werk beter te doen door meer structuur aan hun werk te geven.

Mijn onderzoek bestaat uit een longitudinale etnografische studie waarvan 3 van de 4 dataverzamelingsrondes hebben plaatsgevonden. Ik onderzoek hoe medewerkers over deze veranderingen in hun werk praten, waarbij onvermijdelijk ook andere organisatieveranderingen worden meegenomen die tegelijkertijd plaatsvinden, en dat zijn er veel in een organisatie die gestuurd wordt door de politiek en de economie! Tijdens dit gastcollege neem ik jullie mee in deze gemeentelijke context, de onderzoeksopzet, de bevindingen uit de verhalen van de medewerkers en een aantal conclusies die daaraan verbonden zijn.

Martha Horvers is projectleider en werkt daarnaast aan haar proefschrift ‘identity narratives of change’ over organisatieverandering en identiteit aan de VU.

Meld je aan