Instituut Voor Interventiekunde

Online avondcollege: “Ketens, netwerken, convenanten: samenwerking van organisaties blijft ingewikkeld”

Organisaties gaan steeds meer samenwerken in plaats van fuseren. Vanwege een gezamenlijke markt, innovatie, duurzaamheid, verantwoord ondernemen, kostenreductie. Noem maar op.

Uiteenlopende overleg- en organisatievormen worden hiervoor gebruikt, om de samenhang te bevorderen.

Maar samenwerking van organisaties blijft ingewikkeld, hoe je het ook organiseert. Hoe om te gaan met onvermijdelijke spanningen? Spanningen over macht, concurrentie, marges, risico’s, …..

Er zijn afwegingen van belangen per organisatie, maar evengoed spelen groepsdynamische verschijnselen hun rol, en uiteraard, individuele ambities en zorgen.

Als de organisatiestructuur niet dominant is, welke mechanismen werken dan wel? Gaat de overlegstructuur belangrijker worden? Hoe sturend is een convenant of een gezamenlijke missie? Is de coöperatie een effectieve vorm (van oorsprong bedacht om vanuit welbegrepen eigenbelang samen te werken)?.

In dit avondcollege onderzoekt Willem de Wijs samen met de deelnemers welke spanningen er spelen, welke mogelijke vormen effectief omgaan hiermee bevorderen. Zoveel mogelijk wordt daarbij gebruikt gemaakt van praktijkcases en vragen van de deelnemers.

Locatie: Zoom, je ontvangt de link op de dag zelf
Tijd: 19.30-21.30 uur

Kosten: geen

Meld je aan