Instituut Voor Interventiekunde

Proeverij AI & Lean

Appreciative Inquiry & Lean: Waarderend en zorgvuldig organiseren.

De laatste jaren winnen Appreciative Inquiry en Lean snel terrein binnen organisaties, als methoden van verandering en verbetering. Wat deze twee varianten van interventiekunde met elkaar gemeen hebben, is dat ze beide beginnen bij de vraag hoe mensen in organisaties zoveel mogelijk waarde kunnen creëren met en voor hun klanten. De manier waarop dit gebeurt en de effecten ervan zijn verschillend.

Een waarderende benadering, gebaseerd op Appreciative Inquiry, heeft meestal als effect dat er een positieve werksfeer ontstaat, dat mensen er zin in krijgen om ergens gezamenlijk hun schouders onder te zetten. Wanneer het hierbij blijft, verandert er niet zoveel.

Lean organiseren heeft als gevolg dat er zorgvuldig wordt bekeken hoe we de processen in onze organisatie kunnen verbeteren. Wanneer de nadruk hierbij vooral ligt op wat er nu niet goed gaat, raken mensen niet gemotiveerd om in beweging te komen.

Wanneer we het beste van beide benaderingen combineren, ontstaat door de waarderende benadering een bedding waarbinnen een zorgvuldige, procesmatige aanpak het verschil kan maken voor onze klanten.

Het Instituut voor Interventiekunde biedt samen met Martijn Met, die al jaren als lean coach bij Tata Steel werkt, een driedaagse training aan over waarderend en zorgvuldig organiseren. Tijdens deze training combineren we de principes en praktijk van Appreciative Inquiry en Lean. Deze workshop kan voor jou interessant zijn wanneer:

  • Je met de waarderende benadering werkt en je afvraagt hoe je de effectiviteit van je interventies kunt vergroten;
  • Je werkt als lean coach en je graag zou willen dat de mensen die je coacht zich meer betrokken voelen bij het proces en het resultaat.

 

Op donderdag 9 oktober, vanaf 19.00 uur, organiseren we een kennismakingsworskhop van 2 uur. Op deze avond vertellen we wat we van plan zijn en kun je alle vragen stellen die je wilt. De training vindt plaats op dinsdag 11 en woensdag 12 november en op woensdag 10 december.

Locatie: WG-plein 255 in Amsterdam

Kosten: euro 895,- p.p., exclusief 21% BTW. Hierbij zijn het boek van David Shaked, Strengths-based lean sigma en de kosten van de lunch inbegrepen. De workshop op 9 oktober is gratis.

 

Voor vragen en inschrijven voor de cursus en/of de proeverij: mail naar instituut@instituutvoorinterventiekunde.nl

Meld je aan