Instituut Voor Interventiekunde

De worsteling tussen waardering en instrumentalisering en Appreciative Inquiry – Een gastcollege van Ingeborg Kooger

Ingeborg Kooger

In de soms commerciële en snelle consultancy wereld heb ik als voormalig maatschappelijk werker een sterke voorkeur voor methoden in organisatieverandering die een humanizing turn voorstaan. Twee jaar geleden kwam ik in aanraking met AI. De focus op wat werkt in plaats van wat er verkeerd gaat sprak mij meteen aan. Net als de onderliggende filosofie van sociaal constructionisme. Met deze uitgangspunten wordt AI regelmatig omschreven als een change management methode die emancipatie en democratie in organisaties bevordert.

Vanuit een emancipatorisch perspectief klinkt dit natuurlijk aantrekkelijk, maar hoe verhoudt een sociaal constructionistische en waarderende insteek zich tot de machtsverhoudingen waarmee organisaties doorspekt zijn? En hoe zit het met de weerstand die geplande veranderingen oproepen bij menig medewerker? Heeft AI inderdaad de antwoorden of is het too good to be true? Ik ging op zoek naar antwoorden in literatuur en in de praktijk bij een grootschalig verandertraject waar gewerkt werd met AI. AI’s literatuur bevat interessante tegenstrijdigheden en discussie rondom de thema’s macht en weerstand ontbreekt grotendeels. Wat betekent dit voor de rol van de waarderende consultant in veranderingsprocessen waar macht en weerstand altijd de kop op steekt? Aan de hand van aan aantal voorbeelden uit mijn onderzoek zien we hoe ‘waardering’ een vloeibaar concept werd dat als munitie diende in machts- en weerstandsrelaties. Daarmee diende AI onbedoeld als instrument om bestaande machtsverhoudingen te verstevigen en gaf het de verandering vorm op ongeplande manieren. Ik nodig jullie uit om met mij de worsteling tussen waardering en instrumentalisering aan te gaan en het gesprek te openen over dit onontgonnen gebied.
Ingeborg Kooger is recent cum laude afgestudeerd bij de afdeling
Organisatiewetenschappen en faculteit Sociale Wetenschappen van de
Vrije Universiteit Amsterdam. Zij volgde de Masteropleiding Culture, Organization and Management en deed onderzoek naar de rol van machts- en weerstandsrelaties in een organisatie verandering bij een publieke organisatie waar met AI gewerkt is.

Plaats: WG-plein 255, Amsterdam

Kosten: 25 euro ex btw (inclusief borrel)

Aanvang: 19.00 uur

 

Meld je aan