Instituut Voor Interventiekunde

Categorie: Boekbespreking

De kunst van het interveniëren – boekbespreking door Cees Hoogendijk


Ik las De Kunst van het Interveniëren en vind het een fris en letterlijk overzichtelijk boek.

Met dat laatste bedoel ik dat alle voor deze professie relevante bronnen die ik verwachtte aan te treffen, daadwerkelijk de revue passeren. Denk o.a. aan Gergen, Lewin, Mintzberg, Morgan en heel belangrijk ook: Schein. In dat opzicht mag het boek compleet genoemd worden, met als compliment dat je de gekozen bronnen en hun theorieën niet vaak in één werk verzameld ziet. Het boek is in die zin zeker (hoger) onderwijs waardig.


Lees meer

Organisatiedynamica- boekbespreking door Hanneke Laarakker


Thijs Homan (1957) , auteur van het boek Organisatiedynamica, is in zijn onderzoek en praktijkwerk al vele jaren bezig met de vraag: ‘wat gebeurt er nou eigenlijk écht als organisaties veranderen en ontwikkelen?’. Daarbij benadert hij de conventionele organisatie- en managementtheorievorming kritisch: in veel gevallen kan de conventionele managementdiscours en het daarop geënte onderzoek volgens hem geen afdoende verklaring geven voor de processen en (machts)dynamieken die daadwerkelijk gaande zijn in de praktijk.


Lees meer

A social psychology of organizing – boekbespreking door Barbara van Kesteren


De schrijvers Hosking en Morley hebben dit boek geschreven, omdat volgens hen literatuur over organisatiegedrag schrijft over de relatie tussen mensen en de organisatie alsof het Russische poppetjes zijn. Het ene poppetje zit in het andere poppetje en kan weer worden weggehaald, zonder dat de poppetjes verder veranderen. In de literatuur over organisatiegedrag wordt de omgeving vaak gezien als onafhankelijk van de mens.


Lees meer

Empowerment in organisaties – boekbespreking door Mirko Opdam


“Het was voor mij een feest van herkenning toen ik het  boek van Peter Block: Empowerment in organisaties, ging lezen. Het boek dateert al uit 1998 en is dus bijna 20 jaar oud. Maar de thematiek en de beschrijving van de patronen van interactie, hiërarchie en afhankelijkheid zijn treffend en nog altijd actueel…”


Lees meer

Changing Conversations in Organizations – boekbespreking door Fleur Renirie


Shaw schrijft in haar boek ‘changing conversations in organizations’ over de manier hoe mensen zich – al pratende – organiseren in het midden van een verandering. Het wordt geschreven vanuit de complexiteitsperspectief. In het boek wordt geen handvat gegeven voor een systematische methodologie volgens of aan de hand van een organisatiemodel, maar gaat uit van opvolgende (ervaringen van) activiteiten en veranderingen die voortvloeien uit activiteiten. Zoals Shaw in het boek aan geeft:  ‘the question for us all is what do we think we are up to, how are we to account to ourselves and to others for the activities we initiate, support or discourage? How are we to explain what we do and don’t do? How are we to think about our contribution? In other words, how are we to practice?


Lees meer