Instituut Voor Interventiekunde

Jozef Duyvesteijn & René Elhorst – Airco’s leiden tot teamontwikkeling

Airco’s leiden tot teamontwikkeling

Leidinggevende René Elhorst, van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de gemeente Amsterdam, stond voor de vraag: Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat het proces van toezicht en handhaving van geluid- of stankoverlast van airco’s wordt verbeterd? De aanleiding was een rapport van de Ombudsman. Er werd al een flink aantal jaar overlast veroorzaakt voor de omgeving, maar er was geen uitzicht op aanpak van dit probleem. Veel airco’s waren van ondernemers, die geen toestemming hadden gevraagd om de airco te installeren. Toch hingen deze installaties daar al jaren, en de weerstand om ze weg te halen was erg groot. De kritiek van de Ombudsman was terecht, maar de druk om het probleem aan te pakken te groot. 

Vanwege deze grote druk, is de casus voorgelegd aan postmasterstudenten van het Instituut voor Interventiekunde. De studenten zochten voor hun afstuderen een uitdagende eindopdracht. Eerdere ervaringen met het Instituut voor Interventiekunde waren positief. En zo kwam vraag en aanbod bij elkaar.

René vertelt: De studenten voerden gesprekken met ons, en organiseerden een grote bijeenkomst met betrokken ambtenaren, waaronder de managers van drie verschillende teams. De aanpak was voor ons bijzonder verrassend…! Tijdens de bijeenkomst werd ons de spiegel voorgehouden die we nodig hadden. Uit dit inzicht zijn een heleboel acties en ideeën ontsproten. Uiteindelijk heeft dit een blijvende verandering teweeggebracht.

Welke stappen zijn er ondernomen? Welke onderbouwing hadden de studenten daarbij? En welke resultaten werden er geboekt? Daar vertellen René Elhorst en Jozef Duyvesteijn graag over tijdens het symposium.

AANMELDEN? SCHRIJF JE HIER IN VOOR HET SYMPOSIUM