Instituut Voor Interventiekunde

Blogs

Waarderend interveniëren met Appreciative Inquiry: de eerste klap is een daalder waard


Appreciative Inquiry ofwel waarderend interveniëren is erg actueel. Steeds vaker vragen klanten expliciet of ik ze op een waarderende manier wil helpen. Als ik vraag wat ze zo aanspreekt aan het waarderend werken, hoor ik dat goedbedoelde gesprekken over verbetering en ontwikkeling verzanden in ‘brandjes blussen’, ‘probleemdenken’ of ‘praten over tekortkomingen’. Zowel het denken, het praten als het doen is gericht op wat er niet goed gaat of nog niet goed genoeg is. Dat vreet energie en bederft de sfeer op het werk. En in plaats van inspirerende ideeën, levert het chagrijn op en het gevoel dat ‘alles toch altijd bij het oude blijft’.


Lees meer

Wat is interveniëren? Een definitie.


Hoe wordt interveniëren gedefinieerd? Chris Argyris stond aan de basis van de kunst van het interveniëren. Zijn definitie staat in zijn boek Intervention Theory and Method. Een prachtig boek, waarin hij pioniert en waarin de eerste kaders van de kunst van interveniëren staan. Argyris schreef dit werk in de jaren 60 en het is nog steeds relevant.


Lees meer

Procesadviseren: het opbouwen van een relatie is waar alles begint.


Edgar Schein heeft procesadviseren gedefinieerd en vergeleken met andere belangrijke adviseringsconcepten: het expertisemodel (de klant koopt expertise in) en het arts-patiëntmodel (de adviseur kijkt de boel na en heeft een oplossing voor de ‘kwaal’). Schein kiest zelf voor het alternatief: procesadviseren, omdat dat model de relatie op de eerste plaats zet.


Lees meer

Interveniëren begint al bij de eerste vraag


Interveniëren begint meteen. De vraag stellen is de interventie. In deze casus over teamontwikkeling, wordt duidelijk hoe krachtig vragen kunnen zijn en hoe het de wending van het plan van aanpak bepaalt. Naast het geven van opleidingen en workshops, werken wij regelmatig aan vraagstukken in organisaties. Elke situatie is uniek en vraag om maatwerk. In deze casus beschrijven we een uniek vraagstuk en onze aanpak daarbij.


Lees meer

De kunst van het interveniëren – boekbespreking door Cees Hoogendijk


Ik las De Kunst van het Interveniëren en vind het een fris en letterlijk overzichtelijk boek.

Met dat laatste bedoel ik dat alle voor deze professie relevante bronnen die ik verwachtte aan te treffen, daadwerkelijk de revue passeren. Denk o.a. aan Gergen, Lewin, Mintzberg, Morgan en heel belangrijk ook: Schein. In dat opzicht mag het boek compleet genoemd worden, met als compliment dat je de gekozen bronnen en hun theorieën niet vaak in één werk verzameld ziet. Het boek is in die zin zeker (hoger) onderwijs waardig.


Lees meer

Teamontwikkeling in een vrijwilligersorganisatie


In deze casus lees je hoe wij hebben gewerkt aan teamontwikkeling in een vrijwilligersorganisatie. Naast het geven van onze opleidingen en workshops werken wij regelmatig aan vraagstukken in organisaties. Als interventiekundigen zijn we graag van toegevoegde waarde voor klanten die de frisse blik van een buitenstaander waarderen. Teamontwikkeling is een van onze diensten. Wij hebben geen standaardaanpak: elke situatie is anders. In deze casus lees je hoe onze aanpak hier is geweest.


Lees meer