Instituut Voor Interventiekunde

Appreciative Inquiry toepassingsjaar

  • Leren door te experimenteren in een organisatie
  • Een combinatie van leren in de praktijk, coaching, supervisie en theorie
  • Kleine groep studenten, veel persoonlijke aandacht
  • Je professionele netwerk verdiepen en verbreden

 

 

 

Waarderende interventiekunde is een ambacht. Een ambacht leren we door de kunst af te kijken, door zelf dingen uit te proberen, door te bekijken wat wel en niet goed werkt en door ons af te vragen waarom we doen wat we doen. Al deze aspecten: afkijken, uitproberen, reflecteren en betekenis verlenen aan wat we doen, komen continu aan bod in dit toepassingsjaar over Appreciative Inquiry.

Deze leergang is opgebouwd rond projecten die de deelnemers zelf werven: een strategische opdracht bij een klant. Contracteren en evalueren gebeurt tijdens de opleidingsdagen, de overige werkzaamheden bij de klant in huis. De overige opleidingsdagen staan in het teken van ondersteunende theorie, coaching en supervisie. Het verschil maken bij een klant is spannend, hiervan expliciet leren zorgt ervoor dat hetgeen je leert beklijft.

 

 

 

De eerste twee dagen en terugkommiddag van deze leergang staan in het teken van Karl Weick’s “The social psychology of organizing”, omdat dit boek een belangrijke basis vormt voor interventiekundigen die werken met het sociaal constructionistische paradigma.

Verder is de opleiding vormgegeven rond praktijkopdrachten die de deelnemers in kleine groepen uitvoeren, vanaf het contracteren en de intake, via het doen van een onderzoek, het schrijven van een interventiestrategie, het doen van interventies, naar de evaluatie, steeds met een waarderend perspectief. Stap voor stap lopen de deelnemers met hun klant de cyclus door van: verkennen – vertellen – verbeelden – vormgeven – verwezenlijken – verantwoorden. Dit werk gebeurt gedeeltelijk in de opleidingsruimte, maar voor het grootste gedeelte bij de klant. Daarnaast bestaat de opleiding uit coaching, supervisie en aanvullende begeleiding.

 

 

 

Na afloop van deze leergang sta je op eigen benen als AI-facilitator, -coach, -adviseur en/of leidinggevende. Je hebt het vertrouwen dat je een waarderende benadering kunt inzetten bij verschillende soorten vraagstukken. Je kunt ook strategische vragen waarbij meerdere belangen spelen constructief helpen beantwoorden. Je hebt geleerd grootschalige interventies voor te bereiden, te organiseren en uit te voeren en weet vanaf het allereerste gesprek te zorgen voor een waarderende toon. Je bent in staat om een waarderend action research proces vanaf de contractering tot en met de evaluatie te begeleiden.

 

 

 

Aan deze opleiding mag je meedoen als je het basisjaar van Appreciative Inquiry hebt gedaan en/of als je een gecertificeerde opleiding in Appreciative Inquiry hebt gevolgd bij een andere aanbieder.

 

 

 

We werken met het “Waarderend werkboek” van Robbert Masselink en het “Handboek A.I.” van Robbert Masselink en Joep de Jong. Daarnaast is “The AI Summit” van Ludema e.a. een aanrader.

 

 

 

De docenten zijn Barbara van Kesteren, Mirko Opdam, Willem de Wijs en Hanneke Laarakker. Daarnaast worden er gastdocenten uitgenodigd afgestemd op de vraagstukken van de deelnemers.

Een van onze gastdocenten is Robbert Masselink.

 

 

 

De opleidingskosten zijn € 2070 (ex 21% btw).

Deze opleidingskosten zijn exclusief arrangementskosten tijdens de opleidingsdagen (locatie, koffie/thee, lunch). Deze bedragen in totaal € 425 (ex 21% btw).

De totale kosten van deze opleiding zijn dus € 2495 (ex 21 % btw).

Groepsintake (28 januari 2019)
Locatie: Arnhem (Zyp25)
Dag 1 en 2 (21 en 22 februari 2019) en dag 3 (11 maart 2019)
Workshop Karl Weick: The psychology of organizing”

Locatie: Amsterdam (OBA)

Alle volgende opleidingsdagen zijn in Arnhem.
Locatie: Arnhem (Zyp25)

Dag 4 (8 april 2019).
Inhoudelijke start opleiding.  Verdieping AI en Waarderend contracteren.

Dag 5 (inplannen in overleg met klant)
Klantdag 1. Start van de opdracht.
Dag 6 (6 mei 2019).
Opleidingsdag. Uitwisseling, intervisie en verdieping.

Dag 7 (inplannen in overleg met klant). Klantdag 2.

Dag 8 (3 juni 2019).
Opleidingsdag.

Dag 9 (inplannen in overleg met klant). Klantdag 3.
Dag 10 (1 juli 2019).
Opleidingsdag.
Dag 11 (inplannen in overleg met klant).
Klantdag 4.
Dag 12 (7 oktober 2019).
Opleidingsdag. Afronding van de opdrachten en klanten geven feedback.
Dag 13 (8 oktober 2019).
Opleidingsdag. Afsluiting van de opleiding en diplomering.

Locatie Arnhem: Zypendaalseweg 25
Zyp25 ligt op een paar minuten loopafstand van Arnhem CS en tegenover het Sonsbeekpark.

Locatie Amsterdam: Oosterdokskade 143
De OBA ligt op een paar minuten loopafstand van Amsterdam CS.

  • De opleidingsdagen beginnen om 09.00 uur (koffie) en duren tot 17.00 uur.
  • De studiebelasting bedraagt, naast de opleidingsdagen, ongeveer 4 uur per maand.
  • De opleiding start bij minimaal 8 deelnemers. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.
  • Bij minder dan 8 deelnemers wordt een maatwerk programma samengesteld met de deelnemers.
  • Hand-outs  worden digitaal beschikbaar gesteld.

Ervaringen

Katharina Schwarz

Teamtrainer en Adviseur

Schrijf je in voor deze opleiding

  • Factuuradres