Instituut Voor Interventiekunde

Appreciative Inquiry toepassingsjaar

  • Leren door te experimenteren in een organisatie
  • Een combinatie van leren in de praktijk, coaching, supervisie en theorie
  • Kleine groep studenten, veel persoonlijke aandacht
  • Je professionele netwerk verdiepen en verbreden

Waarderende interventiekunde is een ambacht. Een ambacht leren we door de kunst af te kijken, door zelf dingen uit te proberen, door te bekijken wat wel en niet goed werkt en door ons af te vragen waarom we doen wat we doen. Al deze aspecten: afkijken, uitproberen, reflecteren en betekenis verlenen aan wat we doen, komen continu aan bod in dit toepassingsjaar over Appreciative Inquiry.

Deze leergang is opgebouwd rond een paar projecten die de deelnemers zelf werven: een strategische opdracht bij een klant. Contracteren en evalueren gebeurt tijdens de opleidingsdagen, de overige werkzaamheden bij de klant in huis. De overige opleidingsdagen staan in het teken van ondersteunende theorie, coaching en supervisie. Het verschil maken bij een klant is spannend, hiervan expliciet leren zorgt ervoor dat hetgeen je leert beklijft.

De eerste twee dagen van deze leergang staan in het teken van Karl Weick’s “The social psychology of organizing”, omdat dit boek een belangrijke basis vormt voor interventiekundigen die werken met het sociaal constructionistische paradgima.

Verder is de opleiding vormgegeven rond praktijkopdrachten die de deelnemers in kleine groepjes uitvoeren, vanaf het contracteren en de intake, via het doen van een onderzoek, het schrijven van een interventiestrategie, het doen van interventies, naar de evaluatie, steeds met een waarderend perspectief. Stap voor stap lopen de deelnemers met hun klant de cyclus door van: verkennen – vertellen – verbeelden – vormgeven – verwezenlijken – verantwoorden. Dit werk gebeurt gedeeltelijk in de opleidingsruimte, maar voor het grootste gedeelte bij de klant. Daarnaast bestaat de opleiding uit coaching, supervisie en aanvullende begeleiding.

Na afloop van deze leergang sta je op eigen benen als AI-facilitator, -coach, -adviseur en/of leidinggevende. Je hebt het vertrouwen dat je een waarderende benadering kunt inzetten bij verschillende soorten vraagstukken. Je kunt ook strategische vragen waarbij meerdere belangen spelen constructief helpen beantwoorden. Je hebt geleerd grootschalige interventies voor te bereiden, te organiseren en uit te voeren en weet vanaf het allereerste gesprek te zorgen voor een waarderende toon. Je bent in staat om een waarderend action research proces vanan de contractering tot en met de evaluatie te begeleiden.

Aan deze opleiding mag je meedoen als je de postmaster opleiding Interventiekunde hebt afgerond, als je het basisjaar van Theorie en praktijk van Appreciative Inquiry hebt gedaan en/of als je een gecertificeerde opleiding in Appreciative Inquiry hebt gevolgd bij een andere aanbieder.

We werken met het “Waarderend werkboek” van Robbert Masselink en het “Handboek A.I.” van Robbert Masselink en Joek de Jong. Daarnaast is “The AI Summit” van Ludema e.a. een aanrader.

Alle deelnemers krijgen een gratis jaarabonnement op AI Practitioner. Wick van der Vaart en David Cooperrider zijn co-publishers van dit internationale online magazine vol praktijkverhalen en academisch onderzoek op het gebied van Appreciative Inquiry.

De docenten zijn Barbara van Kesteren en Mirko Opdam. Daarnaast worden er gastdocenten uitgenodigd afgestemd op de vraagstukken van de deelnemers.

Kosten

Voor zelfstandigen bedragen de opleidingskosten 1.795 eur (ex 21% btw).

Voor deelnemers van organisaties bedragen de opleidingskosten 2.195 eur (ex 21% btw).

De opleidingskosten zijn exclusief arrangementskosten tijdens de opleidingsdagen (locatie, koffie/thee, lunch). Deze bedragen totaal 400 eur ex 21% btw.

Data

.

Dag 1 en 2 (22 en 23-3) . ‘ Weick- dagen’.
Intake (13-4) 14.00-17.00.
Locatie: Utrecht (exacte locatie volgt)

Dag 3 en 4 (17/18-5). Inhoudelijke start opleiding.  Verdieping AI en Waarderend contracteren.

Dag 5. Klantdag 1. Start van de opdracht. Op 21 juni of in overleg met klant zelf inplannen op andere datum.
Dag 6 (22-6). Opleidingsdag. Uitwisseling, intervisie en verdieping.
Dag 7. Klantdag 2. 20 september of  zelf andere datum inplannen in overleg met klant.

Dag 8 (21-9). Opleidingsdag.

Dag 9. Klantdag 3. 18 oktober of  zelf andere datum inplannen in overleg met klant.
Dag 10 (19-10). Opleidingsdag.
Dag 11 (22-11).  Klanten worden uitgenodigd en geven feedback. 22 november.
Dag 12 (23-11). Afsluiting en diplomering.

Locatie

.

.

Locatie Arnhem: Zypendaalseweg 25
Zyp25 ligt op een paar minuten loopafstand van Arnhem CS en tegenover het Sonsbeekpark.

Intake 13-4 in Utrecht.
Ca 3 dagen bij klant.

 

Overige praktische informatie

.

.

.

  • De opleidingsdagen beginnen om 09.30 uur (koffie) en duren tot 16.30 uur.
  • De studiebelasting bedraagt, naast de opleidingsdagen, ongeveer 4 uur per maand.
  • De opleiding start bij minimaal 8 deelnemers. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.
  • Bij minder dan 8 deelnemers wordt een maatwerk programma samengesteld met de deelnemers.
  • Hand-outs  worden digitaal beschikbaar gesteld.

Ervaringen

Katharina Schwarz

Teamtrainer en Adviseur

Schrijf je in voor deze opleiding

  • Factuuradres