Instituut Voor Interventiekunde

Leergang Waarderend Leidinggeven

 • ‘Appreciative Inquiry’ toegespitst op jouw praktijk als leidinggevende
 • Merkbaar betere resultaten en samenwerking
 • Van probleem naar perspectief: haal het beste uit jezelf en je team!
 • Leer over groepsdynamiek in jouw team en hoe deze positief te beïnvloeden

We weten eigenlijk allemaal wel dat leidinggeven vanuit een focus op fouten, problemen en tekortkomingen weinig zoden aan de dijk zet. “Alles wat je aandacht geeft groeit.…”. Maar hoe doe je dat? In theorie is de praktijk niet zo lastig….

Deze opleiding is bedoeld voor alle leidinggevenden die, met een waarderende benadering, betere resultaten en samenwerking willen bereiken.  Die willen leren het potentieel van hun team nog beter te benutten door meer aandacht te besteden aan talenten en groepsdynamiek. De leergang is zo opgezet dat je aan de hand van jouw persoonlijke vragen en ambitie toewerkt naar een zichtbaar resultaat aan het einde van de leergang. Jij ontwikkelt jezelf als leidinggevende en je team of afdeling ontwikkelt mee.

Na afronding van de opleiding heb je antwoord op vragen als:

 • Hoe krijg ik mezelf en mijn team van een focus op probleem naar perspectief?

Je oefent uitgebreid met waarderend onderzoekende gespreksvaardigheden, in de opleiding en in je eigen organisatie. Je brengt de theorie van Clear Leadership in praktijk en oefent met leergesprekken.

 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers (en ikzelf) meer vanuit hun kwaliteiten kunnen opereren?

Je leert niet alleen om zelf meer oog te hebben voor talenten en kwaliteiten in je team, je werkt ook aan een klimaat in je team of afdeling waarin dit meer en meer  ‘gewoon’ wordt.

 • Hoe kan ik teamdynamiek beter begrijpen en positief beïnvloeden?

Je leert beter begrijpen en herkennen welke patronen in jouw situatie spelen en hoe je daar op een meer waarderend onderzoekende, productieve manier mee om kunt gaan. Je leert hoe je wellicht zelf onbewust verandering blokkeert en dus ook hoe je verandering mogelijk maakt.

 • Hoe vergroot ik mijn eigen invloed en die van mijn team op het krachtenveld waarin wij werken?

Wij helpen je helpende factoren te identificeren en te benutten en daarmee condities te scheppen die waarderend leidinggeven mogelijk maken. Je maakt kennis met een model van waarderende strategievorming en gaat hier direct mee aan de slag in jouw organisatie.

 • Hoe vergroot ik de kans dat mijn medewerkers en ikzelf gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten van mijn team?

Je leert met behulp van de theorie van Peter Block wat ‘waarderend contracteren’ met je team inhoudt en werkt toe naar een ‘ondernemerscontract’ met je team.

Het Instituut voor Interventiekunde is erkend expert op het gebied van Appreciative Inquiry en het ondersteunen van managers bij het interveniëren in team- en organisatiedynamiek. De opleiders hebben bovendien zelf jarenlange ervaring als manager, kennen dus de weerbarstige praktijk. Kortom: een stevig theoretisch fundament gegrond in een solide praktijkervaring.

 • De opleiding bestaat uit drie blokken van 2 dagen met overnachting.
 • Voor de start van de opleiding voeren wij een (telefonisch) intakegesprek met je. Hierin bespreken we hoe de leergang voor jou de moeite waard wordt. We bespreken ook de doelstellingen, voor jou persoonlijk en voor jouw team/afdeling.
 • Een paar maanden na het laatste blok organiseren we een ‘follow-up’ dag in Amsterdam.
 • Tussen de blokken ga je aan de slag met je team. Je past het geleerde direct toe in je managementpraktijk, bijvoorbeeld in de gesprekken met medewerkers of de teamoverleggen. Je leerervaringen breng je weer in in de opleidingsdagen. Zo leer je in je eigen praktijk en van elkaars ervaringen.
 • Kleine groep (minimaal 6, maximaal 9 deelnemers), veel persoonlijke aandacht.
 • Als voorbereiding, vooraf en tussen elk blok lees je een aantal hoofdstukken en/of artikelen zodat we met elkaar direct de diepte in kunnen.

Blok 1, opleidingsdag 1 & 2: De basis, van probleem naar perspectief.

In dit eerste intensieve blok maak je kennis met de basisprincipes van Appreciative Inquiry, in relatie tot jouw stijl van leidinggeven. Je vormt met behulp van waarderend onderzoekende principes en methode een eerste beeld van jezelf en jouw team en komt tot een perspectief dat je de komend periode kunt gaan onderzoeken in je team.

Tussen blok 1 & 2 ga je zelf aan de slag met je team, beelden ophalen van je teamleden en klanten, samenwerkingspartners van je team. Completeren van je beeld met waarderend onderzoekend perspectief. Onderzoeken = veranderen en ontwikkelen.

Blok 2, dag 3 & 4: Analyse en verdieping.

In blok 2 completeer je je beeld van jezelf en je team, wat willen jij en je teamleden echt en wat is al aanwezig?  We werken aan het herkennen, begrijpen en beïnvloeden van teamdynamiek vanuit jouw rol als manager. We breiden je waarderend onderzoekende gespreksvaardigheden uit met groepsgesprekken.

Tussen blok 2 en 3 ga je verder met je eigen waarderend actieonderzoek: leren door te experimenteren en te interveniëren in (patronen in) je team. Waarschijnlijk wordt je verrast en merk je de eerste resultaten: onderzoeken en veranderen gaan hand in hand. 

Blok 3, dag 5 & 6 Potentieel benutten en ‘uitvergroten’. 

 In het derde en laatste blok blikken we terug op de resultaten die jij en je team al hebben bereikt. Ter voorbereiding heb je met je team of mensen uit je team stil gestaan bij te behalen resultaten en daarvoor aanwezige kwaliteiten. We staan stil bij jouw rol als leidinggevende in het krachtenveld van je team, de organisatie en ’de buitenwereld’ .

Je sluit af met een actieplan om strategie en actieplan om het aanwezige potentieel in je afdeling/team verder te benutten.

Follow-up dag

We delen met elkaar de behaalde resultaten, wat jullie in de praktijk zijn tegengekomen en behandelen aanvullende vragen uit jullie praktijk.

Voor alle leidinggevenden die, met een waarderende benadering, betere resultaten en samenwerking willen bereiken.  Die willen leren het potentieel van hun team nog beter te benutten door meer aandacht te besteden aan talenten en groepsdynamiek.

We streven naar een mix van deelnemers uit verschillende sectoren, publiek/commercieel.

In de opleiding werken we uit twee boeken:  ‘Clear Leadership’ van Gervase Bushe en ‘Managing’ van Henry Mintzberg (zelf vooraf aanschaffen).

Daarnaast krijg je op de eerste opleidingsdag een reader met artikelen en hoofdstukken uit andere boeken waaronder  ‘The empowered manager’ van Peter Block.

Mirko Opdam en Willem de Wijs.

Deze opleiders hebben uitgebreide ervaring zowel met zelf leiding geven als met opleiden, trainen en adviseren op het snijvlak van leiderschap en organisatieontwikkeling.

De kosten van het programma zijn € 3.495,- exclusief 21% BTW.

In de prijs zijn inbegrepen de arrangementskosten (zaal, maaltijden, hotelovernachting).

Niet inbegrepen zijn de drankjes bij maaltijden en ’s avonds aan de bar (zelf afrekenen bij accomodatie).

De persoonlijke intake gebeurt in november/december 2019.

Blok 1: 30/31 januari 2020

Blok 2: 26/27 maart  2020

Blok 3: 25/26 juni 2020

De locatie is in het midden van het land; deze wordt binnenkort bekend gemaakt.

 

De follow-up dag  is vrijdag 6 november 2020  in Amsterdam

 

De opleidingsdagen beginnen om 09.00 uur en duren tot 17.00 uur de volgende dag.

Voor maaltijden wordt gezorgd.

Schrijf je in voor deze opleiding

 • Factuuradres