Instituut Voor Interventiekunde

Leergang Waarderend Leidinggeven

  • Voor leidinggevenden van uitvoerende teams
  • Programma op maat voor iedere deelnemer
  • Resultaten boeken door te investeren in jouw mensen
  • Je betaalt alleen als je resultaat behaalt

Als mensen gezamenlijk resultaten willen boeken, moeten ze investeren in de onderlinge samenwerking. En dit is een vak. Als leidinggevende word je aangesproken op de resultaten van je team en je weet dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor een goede toekomst. Iedere dag besteed je weer opnieuw zorgvuldig aandacht aan de processen die in je team spelen, waarbij je steeds moet schakelen tussen verschillende niveau’s: de afzonderlijke individuen, het team, je MT en de rest van de organisatie.

De leergang bestaat uit coaching on the job, begeleide intervisie en zes opleidingsdagen in Amsterdam. Tijdens de opleidingsdagen is er ruimte voor de praktijksituaties van de deelnemers en bespreken we deze in het licht van de theorie van Peter Block en Arend Ardon. Het programma is flexibel, omdat niet alle deelnemers op hetzelfde moment beginnen. We passen het programma daarnaast ook voortdurend aan de wensen van de groep aan, omde kans op resultaat zo groot mogelijk te maken.

De filosofie van het Instituut voor Interventiekunde is: wanneer je iets beter begrijpt, krijg je meer invloed en naarmate je mensen en processen meer beïnvloedt, ga je ze beter begrijpen. De leergang Waarderend leidinggeven geeft jou de inzichten en de vaardigheden die je nodig hebt om de processen die spelen wanneer mensen samen ergens voor verantwoordelijk zijn te kunnen begrijpen en constructief te kunnen beïnvloeden.

Aan het begin van de leergang voeren we een intakegesprek met jou en je directeur. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe de leergang voor jou de moeite waard wordt en in welke opzichten jij met je team het verschil wilt maken. Je kiest vervolgens drie kritische prestatie-indicatoren uit. Je stelt op deze KPI’s de huidige situatie vast en de gewenste scores over een jaar. Voorbeelden: ziekteverzuim, doorlooptijden, case load, enz.

De leergang bestaat eruit dat je alle begeleiding, coaching en ondersteuning krijgt, zowel van de docenten als van de andere deelnemers, om jouw gewenste resultaten te halen. Alleen als je deze behaalt, mag je de opleiding betalen. Na een jaar zul je merken dat je veel beter bent geworden in sturen op resultaten doordat je zorgvuldiger omgaat met processen als: groepsdoelen, besluitvorming, creativiteit, omgaan met conflicten, enz.

Deze opleiding is gericht op teamleiders en leidinggevenden van teams die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor resultaten.

Iedere deelnemer krijgt twee boeken (bij de onkosten inbegrepen):

-Peter Block, Empowerment in organisaties;

-Arend Ardon, Doorbreek de cirkel.

Willem de Wijs, docent van het Instituut voor Interventiekunde en werkzaam als organisatiepsycholoog, bedrijfskundige, manager, adviseur en coach.

Mirko Opdam, interventiekundige en teamleider bij de gemeente Amsterdam.

Data

Zodra er in totaal 8 leidinggevenden meedoen, starten de opleidingsdagen.

Je kunt op ieder moment instappen. Inmiddels zijn twee leidinggevenden gestart met een coach. Daarnaast starten zij met de intervisiebijeenkomsten.

Studiebelasting

De contacturen zijn: 6 opleidingsdagen, 6 intervisiebijeenkomsten van 2 uur en 6 coachgesprekken van 1-1,5 uur. Buiten deze uren om lees je de twee boeken en ben je een jaar lang in je eigen praktijk bezig om alles wat je leert toe te passen. Iedere deelnemer schrijft een professioneel voortgangsverslag, aan de hand van een logboek.

Praktische informatie

  • De opleiding vindt plaats op het WG-plein 255 in Amsterdam.
  • Coaching vindt plaats op het werk.
  • Intervisiebijeenkomsten worden in onderling overleg gepland.

De opleidingsdagen beginnen om 09.00 uur (koffie) en duren tot 17.00 uur. Tussen de middag is er een uur pauze. Voor de lunch wordt gezorgd.

Je kunt ieder moment instappen.

Kosten

Je betaalt een basisbedrag en daarnaast een bedrag mits de doelstellingen zijn behaald. Lees hoe dit werkt in de brochure.

Schrijf je in voor deze opleiding

  • Factuuradres