Instituut Voor Interventiekunde

Regien Smit: “Een zee van mogelijkheden”

Regien Smit is OpEx consultant bij Sanquin Plasma Products.

 

Regien Smit wordt als OpEx consultant binnen Sanquin Plasma Products bij heel veel verschillende projecten en activiteiten betrokken. Sinds de start van haar opleiding Basisjaar Appreciative Inquiry, past ze het waarderend onderzoeken toe. En wat blijkt, ze kan het overal inzetten. Van de gesprekken bij de koffieautomaat tot verbeterprojecten. Bovendien lukt het om het AI-virus te verspreiden.
 
Regien bespreekt een aantal voorbeelden. Ten eerste het toepassen van de AI-principes bij een training voor ruimtebeheerders. Binnen Sanquin Plasma Products is er dit jaar voor gekozen om binnen alle operationele afdelingen ruimtebeheerders aan te stellen. Deze mensen zorgen ervoor dat apparatuur, machines, installaties en ruimtes in een goede staat komen en blijven. Omdat het voor velen een nieuwe taak was, hoorde daar een training bij. Maar was de door Regien ontwikkelde training wel ècht een training?
 
Daarnaast is Regien gevraagd te helpen de samenwerking tussen twee magazijnen te verbeteren. Tijdens dit lopende project heeft ze elementen uit strength-based Lean Six Sigma toegepast. Regien vertelt hoe opdrachtgever en medewerkers reageerden op deze aanpak.
 
Tenslotte komt het verspreiden van de ideeën van AI en strength-based Lean Six Sigma aan bod. Wat heeft Regien gedaan? En wat heeft dat tot nu toe voor effect gehad?

AANMELDEN? SCHRIJF JE HIER IN VOOR HET SYMPOSIUM