Instituut Voor Interventiekunde

Werk bij klanten

Luisteren, meedenken, nieuwe perspectieven

Wij verkopen geen mooie theorieën, geen trendy managementmodellen en werken ook al niet volgens een vaste methode. Hebben wij dan helemaal geen verhaal? Nee, want uw verhaal is het vertrekpunt. In een intakegesprek luisteren we en stellen we vragen vanuit interventiekundig perspectief. Zodat u na afloop van het gesprek een helder beeld heeft van uw vraag en nieuwe ontwikkelingsperspectieven ziet.

Wij faciliteren ontwikkelingsprogramma’s die leiden tot succesvolle resultaten waar we vooraf heldere afspraken over hebben gemaakt.

Iedere vraag is uniek

Iedere vraag is anders. De vraag kan, om maar een paar voorbeelden te noemen, starten bij:

  • een teamleider die effectieve beoordelingsgesprekken wil voeren,
  • of de samenwerking binnen het team wil vergroten;
  • een directie die visie wil ontwikkelen,
  • of cultuur wil veranderen in/na een reorganisatie,
  • of een leiderschapsprogramma wil opzetten of vernieuwen;
  • een gemeente die burgers wil betrekken;
  • een OR die constructief wil samenwerken.

Er zijn ook klanten die zelf programma’s ontwikkelen en daarbij graag advies krijgen van een expert, die weet wat maakt dat mensen ècht gaan leren en ontwikkelen.

Voorbeelden

  • Hulp bij groeistuipen in een onderneming
  • Teamontwikkeling bij een Hogeschool
  • ….meer voorbeelden volgen….