Instituut Voor Interventiekunde

Advies bij vraagstukken

Als interventiekundigen zijn we graag van toegevoegde waarde voor klanten die de frisse blik van een buitenstaander waarderen. Vraagstukken van klanten zijn uiteraard uniek, toch maken wij voor het gemak op deze website onderscheid tussen vragen op het gebied van organisatieontwikkeling, teamontwikkeling, managementontwikkeling en -coaching, en in-company opleidingen. Klik op deze deelgebieden en je leest meer over onze aanpak. Hieronder geven we ook enkele voorbeelden.

Wat kun je van ons verwachten?

Als we met je in contact komen, gaan we samen onderzoeken: wat is er aan de hand en wat gaan we er aan doen?

We komen altijd eerst tot overeenstemming over een aanpak waar we samen in vertrouwen. Niet alleen vertrouwen in het gewenste resultaat, maar ook vertrouwen in de aanpak en ons samenwerkingsproces.

Wij werken met onze klanten vanuit de volgende overtuigingen:

  • Er zijn meer beelden van de werkelijkheid mogelijk; er is gesprek nodig om elkaars beelden van de werkelijkheid uit te wisselen, aan te horen, te begrijpen en te accepteren.
  • Een van onze primaire taken is informatie verzamelen en delen opdat de klant kan komen tot geïnformeerde keuzes tot actie.
  • De relatie met onze klant is essentieel, alles is bespreekbaar en we zoeken voortdurend overeenstemming over onze bijdrage.
  • Organisaties zien als open systemen is noodzakelijk om het overzicht en de samenhang tussen factoren te zien en bespreekbaar te maken.
  • We zoeken naar patronen, die zijn van alle tijden: we onderzoeken ze bij mensen, bij groepen en bij organisaties.
  • We interveniëren niet dieper dan strikt noodzakelijk is.
  • Leren en ontwikkelen is alleen mogelijk door voortdurende reflectie op het effect van ons handelen, zelfstandig en in interactie.