Instituut Voor Interventiekunde

Werk bij klanten

Luisteren, meedenken, nieuwe perspectieven

Wij verkopen geen mooie theorieën, geen trendy managementmodellen en werken ook al niet volgens een vaste methode. Hebben wij dan helemaal geen verhaal? Nee, want uw verhaal is het vertrekpunt. In een intakegesprek luisteren we en stellen we vragen vanuit interventiekundig persepctief. Zodat u na afloop van het gesprek een helder beeld heeft van uw vraag en nieuwe ontwikkelingsperspectieven ziet.

Wij faciliteren (verander)programma’s die leiden tot sucessvolle resultaten waar we vantevoren heldere afspraken over hebben gemaakt.

Iedere vraag is uniek

Iedere vraag is anders. De vraag kan starten bij een teamleider die effectieve beoordelingsgesprekken wil voeren of de samenwerking binnen het team wil vergroten, een directie die visie wil ontwikkelen of cultuur wil veranderen in/na een reorganisatie, een gemeente die burgers wil betrekken, een OR die constructief wil samenwerken, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Er zijn ook klanten die zelf programma’s ontwikkelen en daarbij graag advies krijgen van een expert, die weet wat maakt dat mensen ècht gaan leren en veranderen.

Voorbeelden

  • Teamontwikkeling bij een Hogeschool

Meer voorbeelden volgen.