Incompany opleidingen

Vraagstukken van klanten zijn uiteraard uniek, toch maken wij voor het gemak op deze website onderscheid tussen vragen op het gebied van organisatieontwikkeling, teamontwikkeling, managementontwikkeling en -coaching, en incompany opleidingen.

Op deze pagina lees je hoe wij incompany opleidingen benaderen.

Vragen die klanten ons stellen

“De wereld verandert voortdurend en wij willen up to date blijven. Dat vraagt een andere manier van werken. We zoeken een buitenstaander die met een frisse maar scherpe blik kan helpen bij onze strategiesessies en ontwikkelplannen”.

“We zijn bezig met goede ontwikkelingen in de organisatie, maar het verloopt niet zoals we willen. Als management blijven we maar sleuren en trekken en zijn we veel te veel bezig met ‘damage control’. Dat willen we anders, maar hoe doe je dat?”

“We hebben onze visie, missie en beleid aangepast en gaan anders werken. De plannen liggen klaar. Nu nog de implementatie. Om onze teams hierin mee te nemen bieden we ze een training aan waarin ze kunnen leren wat er van ze verwacht wordt”.

Zomaar een greep uit de vragen die wij krijgen in het kader van incompany opleidingen en organisatieleren. Graag willen we dan verder praten om samen met de opdrachtgever én met de verantwoordelijke sleutelfiguren in de organisatie te bespreken op welke manier wij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

 

Onze uitgangspunten

 1. Individueel leren en collectief leren gaat samen.

Waar een organisatie als geheel wil leren, kan dat alleen als individuen in staat wordt gesteld individueel te leren ten dienste van de organisatie. Leren staat dus altijd in het teken van het uiteindelijke organisatieleren.

 1. Organisatieleren is het proces van het ontdekken en het realiseren van gewenste verbeteringen in de organisatie.

Leren en ontwikkelen wordt relevant als het verbeteringen in de dagelijkse praktijk teweeg brengt. Daarom zijn onze opleidingstrajecten altijd verbonden aan de dagelijkse praktijk. Wij doen dat in de vorm van actieonderzoek.

 1. Actieonderzoek is een sociaal proces van gezamenlijk leren.

Tijdens actieonderzoek nemen we een gezamenlijk ervaren vraagstuk bij de kop. Al experimenterend verbeteren we stapje voor stapje. Daarbij reflecteren we samen met degenen die effecten van onze werkwijze ervaren op het resultaat. We zijn voortdurend in interactie met betrokken anderen.

 1. Interactief leren leidt tot acties in de organisatie op verschillende niveaus.

Als we interactief en collectief leren, worden ook verbeterwensen op andere niveaus in de organisatie zichtbaar. Door ook die serieus te nemen, kan de organisatie als geheel ontwikkelen en ontstaat een lerende organisatie. Daarbij wordt leren op verschillende niveaus gerealiseerd.

Organisatieleren als interventie streeft ernaar duurzame verandering teweeg te brengen in hoe mensen samenwerken en samen organiseren. Als wij met een klant praten over training en opleiding als interventie verschuift het onderwerp van:

 • perspectief op individu naar perspectief op totale systeem;
 • opleidingsbehoefte naar organisatiebehoefte;
 • aanleren van kennis en vaardigheden naar ontwerpen van leersituaties in de praktijk;
 • simulaties in de training naar leren tijdens het werk;
 • overdracht van het geleerde naar lerend werken en werkend leren;
 • eigenaarschap voor leren van trainer/opleider naar deelnemer.

In onze ervaring wordt leren dan een inspirerende en zinvolle ervaring waar zowel de deelnemers als de organisatie beter van worden. Samen onderzoeken we in de voorbereiding naar een passende aanpak en ontwerp, en ook dat is leerzaam!

 

Zin om verder te praten?

Als we met je in contact komen, gaan we samen onderzoeken: wat is er aan de hand en wat gaan we er aan doen? We komen altijd eerst tot overeenstemming over een aanpak waar we samen in vertrouwen. Niet alleen vertrouwen in het gewenste resultaat, maar ook vertrouwen in de aanpak en ons samenwerkingsproces. Wij werken met onze klanten vanuit de volgende overtuigingen:

 • Er zijn meer beelden van de werkelijkheid mogelijk; er is gesprek nodig om elkaars beelden van de werkelijkheid uit te wisselen, aan te horen, te begrijpen en te accepteren.
 • Een van onze primaire taken is informatie verzamelen en delen opdat de klant kan komen tot geïnformeerde keuzes tot actie.
 • De relatie met onze klant is essentieel, alles is bespreekbaar en we zoeken voortdurend overeenstemming over onze bijdrage.
 • Organisaties zien als open systemen is noodzakelijk om het overzicht en de samenhang tussen factoren te zien en bespreekbaar te maken.
 • We zoeken naar patronen, die zijn van alle tijden: we onderzoeken ze bij mensen, bij groepen en bij organisaties.
 • We interveniëren niet dieper dan strikt noodzakelijk is.
 • Leren en ontwikkelen is alleen mogelijk door voortdurende reflectie op het effect van ons handelen, zelfstandig en in interactie.