Management­ontwikkeling en Coaching

Vraagstukken van klanten zijn uiteraard uniek, toch maken wij voor het gemak op deze website onderscheid tussen vragen op het gebied van organisatieontwikkeling, teamontwikkeling, managementontwikkeling en -coaching, en in-company opleidingen. Op deze pagina lees je hoe wij managementontwikkeling en -coaching benaderen.

 Vragen die klanten ons stellen

“Onze organisatie is aan het veranderen en ik moet die verandering helpen realiseren. Ik zie veel gebeuren in de organisatie, zowel in het strategisch kader als bij de operationele kant van de organisatie. Ik zou beter willen begrijpen wat er gebeurt en invloed kunnen uitoefenen. Nu heb ik het gevoel klem te komen zitten tussen verschillende belangen: kunnen jullie eens met mij meekijken.”

“Ik wil mij ontwikkelen als manager om daarmee mijn ontwikkelmogelijkheden te vergroten. Ik heb voornamelijk managementopleidingen gedaan, maar heb het idee dat ik tekort schiet in het overzien van organisatieprocessen. Managementontwikkeling- en coaching zou mij helpen.”

“Ik wil me bezig houden met de grote lijnen en een visie ontwikkelen voor de komende jaren, maar ik word steeds opgeslokt door werkzaamheden die ik eigenlijk niet zou moeten doen.”

“Wij moeten veranderen en ik zou graag willen dat mijn medewerkers zelf aan de slag gaan, maar ik loop maar te sleuren en te trekken. Hoe doorbreek ik dat patroon?”

Er wordt inderdaad een hoop verwacht van een manager. Dat levert spanningen op. Wij helpen jou als manager deze spanningen te herkennen en keuzes bewust te hanteren.

Bovenstaande vragen zijn zomaar een greep uit de vragen die wij krijgen. Graag willen we dan verder praten om samen met jou te onderzoeken op welke manier wij je van dienst kunnen zijn.

Onze uitgangspunten

  1. Coaching in de context van organiseren

In onze optiek gaat het bij vraagstukken in organisaties altijd om interacties tussen mensen en groepen, in welke georganiseerdheid ook. Wij zien coaching van individuen dus altijd in die context.

  1. Ook een manager kan interventiekundig denken en handelen

Wij helpen individuen op sleutelposities sterker te worden in het interventiekundig denken en handelen, door ze te helpen een beeld te vormen van wat er aan de hand kan zijn en wat eraan te doen is. Zodat de manager bij toekomstige vragen zelf krachtiger kan handelen. Zo kunnen wij echt helpen het systeem te versterken.

  1. Professionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand

Speciaal de opdrachtgever, meestal een manager, helpen wij de eigen rol, positie en dilemma’s te onderkennen en daarin keuzes te maken.

 

Zin om verder te praten?

Als we met je in contact komen, gaan we samen onderzoeken: wat is er aan de hand en wat gaan we er aan doen? We komen altijd eerst tot overeenstemming over een aanpak waar we samen in vertrouwen. Niet alleen vertrouwen in het gewenste resultaat, maar ook vertrouwen in de aanpak en ons samenwerkingsproces.

Wij werken met onze klanten vanuit de volgende overtuigingen:

  • Er zijn meer beelden van de werkelijkheid mogelijk; er is gesprek nodig om elkaars beelden van de werkelijkheid uit te wisselen, aan te horen, te begrijpen en te accepteren.
  • Een van onze primaire taken is informatie verzamelen en delen opdat de klant kan komen tot geïnformeerde keuzes tot actie.
  • De relatie met onze klant is essentieel, alles is bespreekbaar en we zoeken voortdurend overeenstemming over onze bijdrage.
  • Organisaties zien als open systemen is noodzakelijk om het overzicht en de samenhang tussen factoren te zien en bespreekbaar te maken.
  • We zoeken naar patronen, die zijn van alle tijden: we onderzoeken ze bij mensen, bij groepen en bij organisaties.
  • We interveniëren niet dieper dan strikt noodzakelijk is.
  • Leren en ontwikkelen is alleen mogelijk door voortdurende reflectie op het effect van ons handelen, zelfstandig en in interactie.