Organisatie­ontwikkeling

Vraagstukken van klanten zijn uiteraard uniek, toch maken wij voor het gemak op deze website onderscheid tussen vragen op het gebied van organisatieontwikkeling, teamontwikkeling, managementontwikkeling en -coaching, en in-company opleidingen. Op deze pagina lees je hoe wij organisatieontwikkeling benaderen.

Vragen die klanten ons stellen:

“Ik heb een vraag over mijn organisatie. We worden groter en moeten anders gaan werken. We hebben vraagstukken over continuïteit, kwaliteit, communicatie en samenwerking. Het is fijn als er iemand meedenkt hoe dit te organiseren, zodat alles in één keer goed gaat.”

“ We hebben een organisatieverandering in gang gezet en zijn een eind op weg. Maar nu stokt het. We ontwikkelen niet verder en medewerkers worden ontevreden. Besluitvorming wordt moeilijker, er ontstaan partijen. Stellingen worden betrokken. Men verlangt naar vroeger. Wat gaat er mis?”

“Onze opgave verandert. We willen ons hier goed op voorbereiden en de belangrijke stakeholders betrekken. We willen ook de ideeën van medewerkers betrekken en een democratisch proces op gang brengen. Maar we willen wel tempo kunnen maken en sturing kunnen geven op kader. We willen geen Poolse landdagen,”

Zomaar een greep uit de vragen die wij krijgen in het kader van organisatieontwikkeling. Graag willen we dan verder praten om samen met jou te bespreken op welke manier wij van toegevoegde waarde kunnen zijn.


Onze uitgangspunten bij organisatieontwikkeling zijn:

  • Wij bekijken de externe opgave van de organisatie en de interne opgave.

Een organisatie heeft een binnenwereld, maar er is ook een buitenwereld waarin voortdurend allerlei veranderingen optreden. Bovendien bevindt de uiteindelijke klant zich vaak in de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld burgers die in een gemeente wonen, afnemers van producten, patiënten die opgenomen worden, etc. Er bestaat een externe opgave: de opgave waarvoor de organisatie ooit in het leven is geroepen. En er bestaat een interne opgave: de manier waarop er binnen de organisatie wordt omgegaan met de externe opgave, zoals het maken van beleid, het zetten van een organisatiestructuur (de ‘harde’ kant) en hoe men omgaat met elkaar (de ‘zachte’ kant).

bestaansreden organisatie

 

 

  • Wij zien een organisatie als een open systeem.

Daarin zoomen we in en uit. Binnen het systeem zijn er subsystemen. Binnen een organisatie heb je bijvoorbeeld een stafafdeling, waarbinnen de afdeling P&O zich bevindt. Buiten de grenzen van de organisatie bestaan er andere organisaties waarmee de organisatie samenwerkt. Dat zien wij ook als ‘systeem’. Het systeem houdt zich dus niet aan de organisatiegrenzen, maar kan ver buiten de grenzen van de organisatie bestaan. Wij bekijken welke spanningen, dilemma’s en problemen er bestaan binnen systemen en tussen systemen.

systeemdenken

 

  • We werken volgens de principes van waarderend actieonderzoek.

Dat betekent dat wij vragen stellen over wat werkt en wat er moet gebeuren om iets nog beter te laten werken. We vragen naar succesverhalen, waarden, wensen, ambities en toekomstbeelden. Door aan verschillende personen binnen een systeem vragen te stellen, halen wij informatie op over de verschillende perspectieven die naast elkaar bestaan. Een vraag is ook een interventie. Door verschillende mensen te betrekken en te bevragen zetten wij tegelijkertijd beweging in gang.

6 v cyclus waarderend onderzoeken

Zin om verder te praten?

Als we met je in contact komen, gaan we samen onderzoeken: wat is er aan de hand en wat gaan we er aan doen? We komen altijd eerst tot overeenstemming over een aanpak waar we samen in vertrouwen. Niet alleen vertrouwen in het gewenste resultaat, maar ook vertrouwen in de aanpak en ons samenwerkingsproces.

Wij werken met onze klanten vanuit de volgende overtuigingen:

  • Er zijn meer beelden van de werkelijkheid mogelijk; er is gesprek nodig om elkaars beelden van de werkelijkheid uit te wisselen, aan te horen, te begrijpen en te accepteren.
  • Een van onze primaire taken is informatie verzamelen en delen opdat de klant kan komen tot geïnformeerde keuzes tot actie.
  • De relatie met onze klant is essentieel, alles is bespreekbaar en we zoeken voortdurend overeenstemming over onze bijdrage.
  • Organisaties zien als open systemen is noodzakelijk om het overzicht en de samenhang tussen factoren te zien en bespreekbaar te maken.
  • We zoeken naar patronen, die zijn van alle tijden: we onderzoeken ze bij mensen, bij groepen en bij organisaties.
  • We interveniëren niet dieper dan strikt noodzakelijk is.
  • Leren en ontwikkelen is alleen mogelijk door voortdurende reflectie op het effect van ons handelen, zelfstandig en in interactie.