Team­ontwikkeling

Vraagstukken van klanten zijn uiteraard uniek, toch maken wij voor het gemak op deze website onderscheid tussen vragen op het gebied van organisatieontwikkeling, teamontwikkeling, managementontwikkeling en -coaching, en in-company opleidingen. Op deze pagina lees je hoe wij teamvraagstukken benaderen.

Vragen die klanten ons stellen

“Mijn team krijgt een andere opdracht dan voorheen en moet dus anders gaan werken. De organisatie is veranderd en dat betekent dat het team een andere opdracht krijgt. Maar hoe ga je iets doen wat je nog nooit hebt gedaan en waarvan niemand precies weet hoe het moet?”

“Mijn team is toe aan een professionaliseringsslag en wil zich ontwikkelen. Het team ziet met elkaar mogelijkheden voor professionele groei en teamontwikkeling wil hier graag in investeren. Maar hoe doe je dat als je niet deskundig bent op het terrein van leren en ontwikkelen?”

“Mijn team heeft het moeilijk in de onderlinge samenwerking. Het team bestaat uit mensen die op verschillende fronten divers zijn. Daarmee zijn er verschillende temperamenten, werkstijlen, deskundigheden, ervaringen. Hoe maak je dan samenwerking constructief?”

“Mijn team heeft een moeilijke periode doorgemaakt en wil nu weer verder. Hoe kijken we vooruit en maken we stappen, met respect voor oud zeer en verlies?”

Zomaar een greep uit de vragen die wij krijgen. Graag willen we dan verder praten om samen met de opdrachtgever én met de betreffende teams te bespreken op welke manier wij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

advies-teamcoaching

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

 1. Kijken naar de interne én de externe opgave.

Vragen die op ons afkomen uit teams, bekijken we in het licht van de externe én de interne opgave. Zo bezien we teamontwikkeling altijd in het licht van de ontwikkeling in de organisatie en in de context van de organisatie.

 1. In- en uitzoomen binnen het systeem.

We kijken naar de processen en procedures om te zien of er omstandigheden in de organisatie zijn die het vraagstuk van het team mede veroorzaken of in stand houden. Bij teamontwikkeling betrekken we bijvoorbeeld de laag boven, onder en naast het team in onze analyse en werkwijze: we zoomen in en uit.

 1. Groepsdynamiek.

Waar groepen mensen met elkaar te maken hebben, zijn hun onderlinge relaties en de manier waarop zij zich tot elkaar verhouden erg belangrijk voor de sfeer in het team en het groepsfunctioneren. Dit alles tezamen noemen we groepsdynamiek. We hebben oog voor de groepsdynamiek en stellen het team de vragen die hen helpen hun onderlinge patronen zichtbaar te maken.

 1. Waarderend onderzoeken.

We gaan ervanuit dat teamleden zelf in staat zijn te ontdekken wat voor hen het beste werkt. We werken volgens de principes van waarderend interveniëren en waarderend actieonderzoek. Daarmee ontdekken teams niet alleen oplossing voor de huidige situatie maar leren ze ook hoe ze een volgend vraagstuk zelf kunnen aanpakken.

bestaansreden organisatie

 

Zin om verder te praten?

Als we met je in contact komen, gaan we samen onderzoeken: wat is er aan de hand en wat gaan we er aan doen? We komen altijd eerst tot overeenstemming over een aanpak waar we samen in vertrouwen. Niet alleen vertrouwen in het gewenste resultaat, maar ook vertrouwen in de aanpak en ons samenwerkingsproces.

Wij werken met onze klanten vanuit de volgende overtuigingen:

 • Er zijn meer beelden van de werkelijkheid mogelijk; er is gesprek nodig om elkaars beelden van de werkelijkheid uit te wisselen, aan te horen, te begrijpen en te accepteren.
 • Een van onze primaire taken is informatie verzamelen en delen opdat de klant kan komen tot geïnformeerde keuzes tot actie.
 • De relatie met onze klant is essentieel, alles is bespreekbaar en we zoeken voortdurend overeenstemming over onze bijdrage.
 • Organisaties zien als open systemen is noodzakelijk om het overzicht en de samenhang tussen factoren te zien en bespreekbaar te maken.
 • We zoeken naar patronen, die zijn van alle tijden: we onderzoeken ze bij mensen, bij groepen en bij organisaties.
 • We interveniëren niet dieper dan strikt noodzakelijk is.
 • Leren en ontwikkelen is alleen mogelijk door voortdurende reflectie op het effect van ons handelen, zelfstandig en in interactie.