Instituut Voor Interventiekunde

Team­ontwikkeling

 

Een voorbeeld

Op een Hogeschool vroeg een groep coördinatoren van de juridische afdeling ons of wij de onderlinge samenwerking wilde helpen verbeteren. De rol van coördinator was nieuw en de deelnemers wilden zicht krijgen op de manier waarop zij hun rol binnen hun eigen vakgroep gestalte konden geven én hoe ze als groep beter zouden kunnen samenwerken.

Tijdens het traject besteedden we niet alleen aandacht aan de onderlinge communicatie, maar betrokken we ook het MT, met als doel de samenwerking tussen de coördinatoren en het MT te verbeteren. Gezamenlijk het onderwijs kwalitatief zo goed mogelijk maken, was het devies.

Aanpak

Dit is een goed voorbeeld van groep mensen die beter wil samenwerken, omdat de teamleden hun werk beter willen doen binnen een context. Door het MT uit te nodigen tijdens één van de sessies en door steeds de vraag te stellen in hoeverre de onderlinge samenwerking de kwaliteit van het onderwijs positief kon beïnvloeden, werd het traject waardevol voor de hele organisatie.

Bij het begeleiden van teams gebruiken we gespreksmodellen als: schakelen in gesprekken en collegiale consultatie. Daarnaast helpen groepsontwikkelingsmodellen van Gibb en van Bennis & Shepard onze klanten om te begrijpen wat er nu eigenlijk aan de hand is in hun team. Een krachtenveldanalalyse kan hun zicht op de hun situatie verscherpen en productief maken. Een waarderend interview, gebaseerd op Appreciative Inquiry, zorgt voor een goede start.

Visie op groeps- en teamontwikkeling

Wij geloven niet in de “perfecte” samenstelling van een team die is gebaseerd op testen of talenten van individuen. Wij zijn juist nieuwsgierig naar de interacties tussen deze specifieke mensen in deze specifieke groep binnen deze specifieke context. Wij helpen onze klanten deze interacties te begrijpen én te beïnvloeden. Geen twee groepen zijn hetzelfde en mensen kunnen volkomen verschillend reageren in diverse situaties. Maar we kunnen groepsprocessen wel begrijpen en er iets mee doen.

Waarom het Instituut voor Interventiekunde

Het Instituut voor Interventiekunde is voortgekomen uit de opleiding Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wick van der Vaart was daar een aantal jaren docent in groepsdynamica. Later volgde hij opleidingen bij het NTL Institute for Behavioral Science in de VS. Daar werd hij onder meer opgeleid als facilitator van Human Interaction Labs.

Het begeleiden van groepen is één van de onderscheidende specialiteiten van ons instituut. Theoretische kennis van groeps- en teamontwkkeling verbinden wij met zeer veel praktijkervaring. Wat ons onderscheidt is niet alleen deze ervaring en kennis, maar ook onze degelijke en nuchtere kijk op groepen en teams. Teamontwikkeling vindt immers altijd plaats in een context: de organisatie en sector waarin het team opereert en de taken waarvoor het team verantwoordelijk. De ontwikkeling van een groep mensen tot een team is onlosmakelijk verbonden met hun verantwoordelijkheden.

Reactie van een klant:

“WOW, wat een nieuwe inzichten omtrent teams en groepen. Daar kan ik veel mee! Relaxte manier van met elkaar omgaan en dingen delen. Fijn.”

Nog meer teamontwikkeling bij klanten:

  • Afdeling Functioneel Beheer, gemeente Amsterdam;
  • Hogeschool Utrecht, afdeling Communication & Marketing;
  • Groen Links, afdeling;
  • Probiblio;
  • Inspire2Live.