Instituut Voor Interventiekunde

Postmaster Interventiekunde

 • Post-WO geaccrediteerd door CPION
 • 52 Studiedagen
 • Docenten die veel weten en die veel ervaring hebben: theorie en praktijk gaan hand in hand
 • Je vaardigheden als faciltator, adviseur en/of leidinggevende krachtig inzetten binnen je eigen context
 • Leren werken op het snijvlak van individuele -, groeps- en organisatievraagstukken.

Het Instituut voor Interventiekunde biedt vanaf 2006 een postmaster opleiding voor interventiekundigen aan. In 2016 werd deze opleiding gecertificeerd op post-wetenschappelijk niveau. Het Instituut voor Interventiekunde onderscheidt zich door een aanpak waarin theorie en praktijk hand in hand gaan: we kunnen zaken gemakkelijker beïnvloeden wanneer we ze beter begrijpen en we begrijpen dingen beter naarmate we er meer in slagen ze te beïnvloeden.  Interventiekundigen werken op het snijvlak van individuele -, groeps- en organsiatievraagstukken. Dit vraagt om een nuchtere en wetenschappelijk verantwoorde aanpak.

De postmaster opleiding Interventiekunde is gebouwd rond praktijkopdrachten die de deelnemers, de docenten en klanten van het Instituut voot Interventiekunde op tafel leggen. Daarnaast presenteren en bespreken de deelnemers theorie en werkmodellen die betekenis verlenen aan wat zij in de praktijk doen. Deze theorieën geven tekst en uitleg bij het begeleiden van individuele -, tema- en organisatieontwikkeling. Het eerste jaar staat in het teken van de theorie en praktijk van interveniëren. Na afloop van dit jaar hebben de deelenemers een stevige basis wanneer zij coachen, faciliteren, adviseren en/of leidinggeven. Tijdens het tweede jaar doen de deelnemers in kleine groepen interventies bij klanten, waarbij ze meer handen en voeten geven aan hun professionele ontwikkeling.

Na afloop van de postmaster opleiding interventiekunde heb je een zeer solide basis om je met allerlei soorten werkvragen te bemoeien. Een leidinggevende vraagt je om een aantal coachgesprekken, een team vraagt om een paar sessies om het onderlinge vertrouwen te versterken, een manager vraagt je hulp bij een organisatievraagstuk, of een gemeente wil dat je het proces begeleidt rond het opzetten van een asielzoekerscentrum. Jij kunt deze vragen helpen beantwoorden én je ziet de onderlinge samenhang binnen de context waarin de vraag is ontstaan. Als interventiekundige treed je op als coach, facilitator, adviseur, opleider, of als manager, afhankelijk van de vraag en de situatie.

Het betreft een opleiding op post-academisch niveau en is daarom geschikt voor deelnemers die een wetenschappelijke opleiding hebben afgerond en/of een HBO-opleiding hebben voltooid en daarna minimaal 5 jaar relevante werkervaring hebben opgedaan. Verder geldt dat je in je eigen praktijk direct moet kunnen toepassen wat je tijdens de opleiding leert en dat je eigen casuïstiek meeneemt naar de opleiding. We voeren een intakegsprek met alle deelnemers om dit te toetsen.

De postmaster opleiding Interventiekunde is door SPWO en CPION gecertificeerd op post-wetenschappelijk niveau. Dit stelt eisen aan zowel het Instituut voor Interventiekunde als aan de deelnemers aan de opleiding. De deelnemers moeten minimaal 80% van de opleidingsdagen bijwonen, een aantal toetsen en takehome tentamens voldoende doen en bij minimaal 10 lezingen en 6 workshops aanwezig zijn. De opleiders zijn aanspreekbaar op de kwaliteit van de opleiding en nemen alle opmerkingen en evaluaties van de deelnemers volkomen serieus. De programmacommissie en  Raad van Advies bepalen ieder jaar in welke opzichten we de opleiding nog kunnen verbeteren.

Wanneer je de opleiding op een goede manier hebt afgerond, krijg je een diploma van het Instituut voor Interventiekunde. Daarnaast word je opgenomen in het register Interventiekunde van ons instituut en in het abituriëntenregister van de SPWO.

De verplichte literatuur bij deze opleiding:

 • Edgar Schein, Procesadvisering;
 • Peter Block, Feilloos adviseren;
 • Henry Mintzberg, Managing;
 • Watzlawick e.a., De pragmatische aspecten van menselijke communicatie;
 • Karl Weick, The social psychology of organizing;
 • Johnson & Johnson, Joining together.

Daarnaast geven deelnemers presentaties over een aantal boeken van onder meer: Burke, Morgan, Shaw, Argyris en hebben we een syllabus met artikelen van: Lewin, Gibb, Bennis & Shepard, Harrison en vele anderen.

De docenten van deze opleiding zijn Marjoka van Doorn en Willem de Wijs en een twintigtal gastdocenten.

Daarnaast zijn Constance Vos en Marieke Haaker als coach verbonden aan de opleiding.

Wil je alvast een voorproefje van de Postmaster Interventiekunde? Kom dan naar een van de proefcolleges:

21 september 2017:
proefcollege Hypes en Blijvertjes.

26 oktober:
proeverij Postmaster Interventiekunde

16 november 2017:
proefcollege Groeps- en teamontwikkeling.

18 januari 2018:
proefcollege Procesadvisering.

 

Data

Alle lesdagen zijn op donder- en vrijdagen. Er zijn 44 opleidingsdagen (zie data hiernaast). Daarnaast volg je minimaal 16 avondcolleges. Deze zijn geprogrammeerd op donderdagavond (zie agenda).

 

Data in 2018: 

6 en 7 september
4 en 5 oktober
1 en 2 november
6 en 7 december

Data in 2019:

10 en 11 januari
7 en 8 februari
7 en 8 maart
4 en 5 april
2 en 3 mei
6 en 7 juni
4 en 5 juli
5 en 6 september
3 en 4 oktober
7 en 8 november
5 en 6 december

Data in 2020:

9 en 10 januari 2020
6 en 7 februari
5 en 6 maart
2 en 3 april
7 en 8 mei
4 en 5 juni en
en diplomeringsblok op 2 en 3 juli

Studiebelasting

De opleiding kent 22 opleidingsdagen per jaar, steeds een vaste donderdag en vrijdag in de maand. Daarnaast zij er iedere maand, op donderdagavonden, een workshop en een lezing. Deelnemers moeten er hiervan in totaal minimaal 16 bijwonen. De opdrachten zijn:

 • Geven van presentaties en begeleiden van gesprekken;
 • Theorie samenvatten;
 • Bijhouden van een professioneel voortgangsverslag;
 • Enkele take hometentamens;
 • Een aantal praktijkopdrachten;
 • Een artikel.

Je kunt rekening houden met een studiebelasting van twee dagen per maand, naast de lesdagen.

Praktische informatie

De opleiding vindt plaats op het WG-plein 255 in Amsterdam.

Het WG-plein is goed met het OV bereikbaar. Ook is er een parkeergarage onder het plein.

De opleidingsdagen beginnen om 09.00 uur (koffie) en duren tot 17.00 uur. De workshops en lezingen op de donderdagavonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur.

Tussen de middag is er een uur pauze. Voor de lunch wordt gezorgd. Voor het maken van een wandeling is het Vondelpark is op steenworp afstand.

Kosten

Voor zelfstandigen bedragen de opleidingskosten 11.000 eur.

Voor deelnemers van organisaties bedragen de opleidingskosten 15.000 eur.

De opleidingskosten zijn exclusief arrangementskosten (locatie, koffie/thee, lunch). De kosten voor de locatie WG-plein bedragen 35 eur per dag.

De kosten voor aanschaf van de verplichte boeken bedragen ca 150 eur.

Hand-outs zijn bij de kosten inbegrepen en worden digitaal beschikbaar gesteld.

Inschrijving in het arbituriënten-register is bij de kosten inbegrepen, mits het diploma is behaald.

Ervaringen

Sierdjan Westen

Trainer, Coach en Trainingsacteur

Schrijf je in voor deze opleiding

 • Factuuradres