Postmasteropleiding Interventiekunde

 • Docenten die veel weten en die veel ervaring hebben: theorie en praktijk gaan hand in hand
 • Je vaardigheden als professional of leidinggevende krachtig inzetten binnen je eigen context
 • Positief beïnvloeden van teamontwikkeling en organisatieverandering
 • Leren werken op het snijvlak van individuele -, groeps- en organisatievraagstukken.
 • Post-WO geaccrediteerd door CPION
 • 264 PE-punten voor NIP psychologen A&O | A&G
 • directe erkenning van CMC, 624 PE-punten voor OOA-leden en 10% korting
 • 44 dagen en 16 avondworkshops
Wil je graag verkennen welke opleding het beste bij jou past?

Opbouw en inhoud

De postmasteropleiding Interventiekunde is gebouwd rond praktijkopdrachten die de deelnemers, de docenten en klanten van het Instituut voor Interventiekunde op tafel leggen. Daarnaast presenteren en bespreken de deelnemers theorie en werkmodellen die betekenis verlenen aan wat zij in de praktijk doen. Deze theorieën geven tekst en uitleg bij het begeleiden van individuen, de ontwikkeling binnen een team en organisatieverandering.

De rode draad in de opleiding is jouw ontwikkeling als interventiekundige: hoe ga jij bewust keuzes maken in rolopvatting en handelen. Van die ontwikkeling houd je een persoonlijk voortgangsverslag bij. Ieder halfjaar bespreken we dat individueel met jou.

In het eerste jaar leggen we de basis met inzicht in groepsprocessen, procesadvisering, ontwerpen en uitvoeren van interventies als simulatie, rollenspel, krachtenveldanalyse en coaching. Echte klanten uit de praktijk zijn daarbij je oefenpartners. Daarnaast behandelen we diverse literatuur op het gebied van organisatieontwikkeling.

In het tweede jaar vindt verdieping en verbreding plaats van de theoretische basis, gericht op het verbreden van jouw perspectief op situaties. Daarnaast vergroten we het interventiekundig arsenaal. Oefenen met klanten op een goede intake en contractering mondt uiteindelijk uit in een slotopdracht waarin een team een opdracht uitvoert voor een klant waarin de hele cyclus wordt doorlopen van intake tot en met evaluatie.

Naast dit programma krijg je nog een take-hometentamen ter toetsing van je begrip in toepassing van de aangereikte theorie.

Tijdens de leergang krijgen de deelnemers individuele en groepsopdrachten. De opleiding kent 22 opleidingsdagen per jaar, steeds een vaste donderdag en vrijdag in de maand. Daarnaast is er iedere maand een workshop of een interactief college.

De opdrachten zijn:

• Geven van presentaties en begeleiden van gesprekken;
• Theorie samenvatten;
• Bijhouden van een professioneel voortgangsverslag;
• Een take-hometentamen;
• Een aantal praktijkopdrachten, waaronder een dag meelopen met een manager en een reeks coachingsgesprekken met klanten.

Je kunt rekening houden met een studiebelasting van ongeveer twee dagen per maand, naast de trainingsdagen.

De docenten

De docenten van deze opleiding zijn Willem de WijsBarbara van KesterenHanneke Laarakker en in de avondworkshops en -colleges zijn er gastdocenten.

Willem de Wijs is organisatiepsycholoog en bedrijfskundige (Nyenrode Executive MBA). Samen met Wick van der Vaart heeft hij de Postmaster Interventiekunde ontwikkeld tot een degelijke, gecertificeeerde opleiding. Hij is kerndocent sinds 2013.

Barbara van Kesteren is sociaal psycholoog, heeft een aantal jaar gewerkt met Wick, heeft de Postmasteropleiding Interventiekunde gevolgd en alle AI-opleidingen. Op voordracht van Wick van der Vaart – oprichter van het instituut- is zij sinds 2018 een van de kerndocenten. Barbara is een scherpe observator en zorgvuldige facilitator.

Hanneke Laarakker is ontwikkelingspsycholoog, heeft naast haar drukke eigen praktijk als adviseur/trainer bij het instituut AI-opleidingen gevolgd en de postmaster interventiekunde afgerond. Ook zij is op voordracht van Wick van der Vaart een van de kerndocenten sinds 2018. Een ervaren opleider.

De kosten

De kosten bedragen in totaal € 14.500 (ex 21 % BTW).
Dit bedrag is inclusief arrangementskosten (locatie, koffie/thee, lunch). Hand-outs zijn bij de kosten inbegrepen en worden digitaal beschikbaar gesteld.
Iedere deelnemer krijgt het boek De kunst van het interveniëren.
De kosten voor aanschaf van de verplichte boeken bedragen ca € 200. Inschrijving in het arbituriëntenregister via CPION is bij de kosten inbegrepen, mits het diploma is behaald.

Met zelfstandigen kunnen flexibele betalingsafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld betaling per jaar, halfjaar of zelfs kwartaal.
Leden van de OOA krijgen 10 % korting en betalen dus € 13.050 (ex 21 % BTW).

De data

Alle lesdagen zijn op donder- en vrijdagen. Er zijn 44 opleidingsdagen (zie data hieronder). Daarnaast volg je minimaal 16 avondcolleges, zie onze agenda voor de data.

De data zijn onder voorbehoud van een opleidingsgroep met voldoende deelnemers. We streven naar een groep van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

De data in 2024 zijn: 19 en 20 december.

De data in 2025 zijn: 16 en 17 januari, 6 en 7 februari, 20 en 21 maart, 24 en 25 april, 22 en 23 mei, 26 en 27 juni , 25 en 26 september, 23 en 24 oktober, 20 en 21 november, 18 en 19 december.

De data in 2026 zijn: 8 en 9 januari, 5 en 6 februari, 5 en 6 maart. 9 en 10 april, 7 en 8 mei, 11 en 12 juni, 2 en 3 juli, 3 en 4 september, 1 en 2 oktober, 5 en 6 november en 10 en 11 december.

De locatie

Wij geven deze opleiding in onze eigen trainingsruimte in Stadstuin Jin Jersey, Vrieslantlaan 6 te Utrecht.

Met het OV vanaf tram- of bushalte CS Jaarbeurszijde, uitstaphalte: Kanaleneiland-Zuid ( 1 minuut lopen)
Met de auto zijn we goed bereikbaar. Er is voldoende gelegenheid voor parkeren.

Jouw perspectief

Als interventiekundige treed je op in verschillen rollen en posities (coach, teamcoach, facilitator, adviseur, organisatiecoach, projectleider, opleider, manager), afhankelijk van de vraag en de situatie. Na afloop van de postmasteropleiding interventiekunde heb je een zeer solide basis om je met allerlei soorten werkvragen te bemoeien. Een leidinggevende vraagt je om een aantal coachgesprekken, een team vraagt om een paar sessies om het onderlinge vertrouwen te versterken, een manager vraagt je hulp bij een organisatievraagstuk, of een gemeente wil dat je het proces begeleidt rond het opzetten van een asielzoekerscentrum. Jij kunt deze vragen helpen beantwoorden én je ziet de onderlinge samenhang binnen de context waarin de vraag is ontstaan.

Leden van de OOA kunnen met deze gecertificeerde opleiding direct het predikaat Certified Management Consultant verkrijgen,

De verplichte literatuur, naast ons eigen boek ‘De kunst van het interveniëren’, bij deze opleiding is:

 • Edgar Schein, Procesadvisering.
 • Peter Block, Feilloos adviseren.
 • Jan Remmerswaal, Handboek Groepsdynamica.
 • Henry Mintzberg, Managing.

Daarnaast geven deelnemers presentaties over een selectie uit boeken en artikelen van onder meer: Watzlawick, French & Bell, Morgan, Shaw, Argyris, Lewin, Oshry, Gibb, Bushe & Marshak, Bennis & Shepard, Harrison, Moerkerken, Burger, Feltmann en vele anderen.

Waar wil je je voor inschrijven?(Vereist)
Ik schrijf mij in als:(Vereist)

Factuuradres

Algemene voorwaarden(Vereist)