Instituut Voor Interventiekunde

Over ons

Het Instituut voor Interventiekunde is een opleidingsinstituut en adviesbureau. Het Instituut voor Interventiekunde onderscheidt zich door een aanpak waarin theorie en praktijk hand in hand gaan: we kunnen zaken gemakkelijker beïnvloeden wanneer we ze beter begrijpen en we begrijpen dingen beter naarmate we er meer in slagen ze te beïnvloeden. Interventiekundigen werken op het snijvlak van individuele -, groeps- en organisatievraagstukken. Dit vraagt om een nuchtere en wetenschappelijk verantwoorde aanpak.

Sinds 2005 verzorgt het Instituut opleidingen en organisatieadvies. De eerste opleiding die het Instituut ontwikkelde was de postmaster Interventiekunde. Deze opleiding is sinds 2016 gecertificeerd als post-WO opleiding – de enige in Nederland in dit vakgebied.

Sinds 2012 biedt het Instituut opleidingen Appreciative Inquiry aan:  een driedaagse inleiding, een twaalfdaagse leergang en een online-variant.

Het Instituut voor Interventiekunde verzorgt ook interventiekundig advies voor organisaties. Wij hebben een brede expertise: teamontwikkeling, organisatieontwikkeling, coaching, waarderend onderzoeken (op basis van Appreciative Inquiry) en strategievorming passen allemaal in ons straatje.

Het kernteam bestaat uit de drie eigenaren: Willem de Wijs, Hanneke Laarakker en Barbara van Kesteren. In 2018 namen zij het Instituut voor Interventiekunde over. Wick van der Vaart is eind 2017 overleden aan hersenkanker. Hij heeft Willem, Hanneke en Barbara persoonlijk gevraagd het Instituut voor Interventiekunde over te nemen. In 2022 wordt Sabine Mur lid van de coöperatie.

Naast dit kernteam werken wij ook met professionals uit ons netwerk van interventiekundigen en met gastdocenten. Het kernteam en de Raad van Advies geven richting en inhoud aan de opleidingen.

Team en eigenaren

Gastdocenten

Raad van Advies

Oprichter