Henk van Esch

Van huis uit ben ik een echte ingenieur in mijn denken en handelen, dus sterk gericht op het vinden van oplossingen. Jarenlang heb ik gewerkt met technische professionals, al snel in management functies. Qua werk wel de mooiste tijd. Op Nijenrode heb ik het grotere verband leren zien van een onderneming met al zijn stakeholders, de afgewogen belangen en inbreng. Maar pas bij Edu Feltmann leerde ik de interventiekunde kennen als een andere manier van kijken naar de praktijk van het samen werken, de dynamiek tussen mensen en groepen, die mij werkelijk fascineerde. Sinds 2018 ben ik verbonden aan het Instituut voor Interventiekunde als co-docent bij de postmaster interventiekunde en daar is mijn overtuiging gegroeid dat een manager ongekend veel baat kan hebben bij het toepassen van de interventietheorie en praktijk in zijn werk. Ik pas die benadering al jaren toe in mijn eigen ondernemingen en mijn praktijk als consultant en coach van start-ups. Mensen die mij kennen ervaren mij vaak als onorthodox, ontregelend en relativerend, maar uiteindelijk wel constructief.