De voordelen van Interventiekunde – door Lisette Elsing

Wat merken je collega’s nadat je de module teamontwikkeling van de opleiding interventiekunde hebt gevolgd? Met die vraag ging ik op pad en interviewde ik één van mijn collega’s. Dat leverde een mooi gesprek op over de voordelen van interventiekunde.

Door: wick van der vaart

 Om te oefenen met de stof vanuit teamontwikkeling heb ik op mijn werk een World-café georganiseerd. Het doel was om het verloop van een vergadering te optimaliseren. De werkvorm World-café behoort niet tot onze dagelijkse praktijk dus, je raad het al, dat viel op. Behalve de nieuwe werkvorm heeft mijn collega nog meer input vanuit de opleiding waargenomen.  Zo heeft ze zich verbaasd over de gedegen voorbereiding, in de vorm van een draaiboek. Voor  mij een praktisch handvat waar ik goed mee heb leren werken bij de praktijkopdracht van dit blok. Het viel mijn collega ook op dat je op weg geholpen werd door vragen, in plaats van instructie. Inzichten over leren en leerstijlen in de vorm van theorie die bij teamontwikkeling voorbij komt maken dat ik dit zo deed. Kortom mijn collega zag: een werkvorm, een draaiboek en vragen. Op het oog zijn het simpele dingen die in de praktijk erg krachtig blijken bij de begeleiding van groepen.

 Voor mij was dit een mooi gesprek omdat mijn collega de essentie van de opleiding interventiekunde naar boven wist te halen. Het is een combinatie van theorie, praktijk en werkvormen.

Lisette Elsing, eerstejaars student

Lisette Elsing