Gastcollege: Change Narratives

Vanuit het perspectief van “Change Narratives" ben ik vooral geïnteresseerd in hoe mensen betekenis geven aan veranderingen door middel van taal, welke verhalen zich ontwikkelen in veranderprocessen en hoe deze verhalen interacteren in discours. Ik focus mij op “change urgency”: hoe verandering urgent gemaakt wordt. Vanuit een interventie-perfectief kijk ik vooral naar hoe je als veranderaar aan meerstemmige verhaalontwikkeling kan doen, met oog voor ‘discursieve macht’ en waarbij je probeert meerdere perspectieven te integreren. Theoretisch put ik uit theorie als: deconstructie, narratieven en counternarratieven, tijd en meer specifiek het tijdsbegrip ’narrative temporality’.
Hierover vertel ik jullie aan de hand van mijn onderzoekspraktijk: het aardbevingsgebied in Noord-Oost Groningen op het onderwerp bouwveiligheid en de recente veranderingen in de zorg door de implementatie van WLZ.

Informatie

  • Datum: 20 oktober, 2016