Mogelijkheden voor invloed

De mogelijkheden voor invloed die je als interventiekundige hebt zijn afhankelijk van de positie die je inneemt (manager, medewerker, interne adviseur, externe adviseur, etc.) en de rollen (coach, trainer, facilitator, adviseur, interim-manager, etc.) die kunt vervullen. In deze workshop gaan we met elkaar verkennen welke mogelijkheden we toekennen aan de verschillende posities en rollen. En welke belemmerende gedachten ons daarbij parten spelen als we vooral grenzen benoemen. Mijn hypothese is dat je veel meer invloed kunt hebben dan je zelf voor mogelijk houdt. Mijn stelling is dat je eigen principes en gedachten je handelingsrepertoire vaak beperken. .............. Tijd: 18.30 uur tot ongeveer 21.15 uur Locatie: Nieuwe Herengracht 49, Amsterdam, derde verdieping. Bel aan bij Mentorschap Amsterdam. Kosten: kosteloos

Informatie

  • Datum: 09 januari, 2020