Organisatie Ontwerp en – Ontwikkeling – Gastcollege

In dit gastcollege wil ik samen met jullie onderzoeken hoe waarderend interveniëren en organisatieontwerp elkaar kunnen versterken. Daartoe verkennen we wat we verstaan onder de begrippen ontwerpen en organisatie. Vervolgens schets ik mijn visie op organisatieontwerp zoals ik die afgelopen jaren in de praktijk en vanuit de theorie heb gevormd en beproefd. Het is een meta-methodiek waarin structuren, processen en patronen in samenhang gevormd. Een methodiek waarin verschillende logica’s van organiseren naast elkaar bestaan en met elkaar in verbinding worden gebracht. We sluiten de avond af met een dialoog over hoe waarderend vernieuwen en organisatieontwerp zich tot elkaar verhouden: Is ontwerp een fase in waarderend vernieuwen? Of is waarderend vernieuwen een manier van ontwerpen? Hoe kan waarderend vernieuwen het organisatieontwerp versterken en hoe kan organisatieontwerp het waarderend vernieuwen versterken? Brechtje Kessener is zelfstandig organisatieadviseur en associate bij Sioo. Ze ondersteunt professionele organisaties bij hun ontwerp en ontwikkeling in rollen als project/programmaleider, procesbegeleider en (schaduw)adviseur. Daarbij bouwt ze door op haar stevige kennis van de systeemleer, het ontwerpdenken en professionalisme. In de loop der jaren heeft ze een geheel eigen visie op organiseren en organisatieontwerp ontwikkeld. Brechtje publiceert regelmatig blogs en artikelen in tijdschriften (zie haar website www.brechtjekessener.nl )

Informatie

  • Datum: 16 juni, 2016