Online avondcollege over complexiteit: De politiek van het gevoel

Complexiteit is kenmerkend voor veel menselijke interacties. In dit avondcollege gaat Robbert Masselink in op het belang van gevoelens en emoties als een spiegel voor deze interacties en hoe ze onderdeel kunnen worden van je (waarderend) onderzoek en interventies. Je eigen ervaring serieus nemen is een uiting van waardering die gestalte krijgt in de vorm van persoonlijke verhalen. Door aandacht te schenken aan de affectieve componenten in verhalen kan waarderend onderzoek aan rijkheid winnen. We verkennen in het avondcollege daartoe de mogelijkheden. Robbert Masselink (1963) is werkzaam als adviseur, begeleider, onderzoeker en trainer bij het Zuiderlicht in Groningen. Hij begeleidt teams in organisaties bij vraagstukken op het snijvlak van inhoud, samenwerking en verandering. Hij benadert vraagstukken vanuit een complexiteitsperspectief dat rekening houdt met de vaak grote verscheidenheid aan gezichtspunten, belangen, wensen en interesses dat aan tafel zit. Robbert is tevens medeoprichter van het AI Gilde, een collectief van zelfstandige adviseurs, coaches en trainers dat verandering helpt bewerkstelligen door middel van actieonderzoek. In 2019 is Robbert gepromoveerd op het onderwerp ‘Samenwerking en de politiek van het gevoel’ bij de universiteit van Herfordshire in Engeland.   Tijd: 19.30 - 21.30 uur Plaats: online via Zoom. Je ontvangt vooraf een link. Kosten: geen.  

Informatie

  • Datum: 08 juli, 2022