Spelend verbinden

Spelend verbinden werkt! Stel je voor dat je lachend en geïnspireerd een hele cyclus van AI doorloopt en dan zelfs naar huis gaat met een aantal sprankelende stappen voor je droomtoekomst die je gelijk in de praktijk kan toepassen! Tijdens het door ons ontworpen spel wordt een klimaat van openheid en vertrouwen gecreëerd waardoor er creatief en speels aan een vooraf met de klant besproken thema gewerkt wordt. Door het luchtige karakter is deze werkvorm heel laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Het is een krachtig middel om mensen en teams met elkaar te verbinden, kennis en waarden te laten delen en het gevoel van eenheid te bekrachtigen. Spelend werken aan concrete resultaten! Dit spel is inmiddels door een grote vrijwillersorganisatie gespeeld. Hun vraag aan ons was om hun vrijwilligers te laten voelen dat ze ertoe doen. Daarnaast was hun wens dat de verschillende afdelingen die binnen een regio werken meer in verbinding kwamen te staan zodat ze sneller hun weg weten te vinden bij vraagstukken en gezamenlijke kennis gedeeld kan worden.

Informatie

  • Datum: 04 februari, 2016