Toestaan met tegenzin. Het beoefenen en bevorderen van tolerantie – Gastcollege

Tolerante is smeerolie voor een democratsche en vreedzame samenleving. Zonder verdraagzaamheid krijgen vooroordelen en discriminatie vrij spel. In het Gastcollege zal ik kort de resultaten van mijn promotie onderzoek "Toestaan met tegenzin. Het beoefenen en bevorderen van tolerantie" presenteren.
Hoofddoel van de avond is het toetsen van mijn aanbevelingen ter bevordering van gedragsverandering aan ieders (eigen) praktijk. Werkt het echt zo? Hoe ga je ermee om? Welke dilemma's ontstaan er?
De genodigden hebben als opleider, trainer, adviseur, coach of manager beroepshalve te maken met het bevorderen of bestendigen van gedragsverandering.
Ik nodig je van harte uit bij dit gastcollege.
Plaats: Instituut voor Interventiekunde, WG-plein 255 (AOC-gebouw), Amsterdam Aanvang: 19:00 uur. Na afloop borrel. Lees hier meer in een interview
 

Informatie

  • Datum: 23 juni, 2016