Belbin ontmoet Cooperrider – door Hanneke Laarakker en Wick van der Vaart

Het was een wat sombere dag in februari 2013. Op het prachtige kasteel Hoekelom in Bennekom waren adviseurs en trainers van het Belbin Teamrolgilde bij elkaar voor een inspiratiedag. Op deze inspiratiedag praten mensen met elkaar over toepassingsmogelijkheden van de Belbin teamrollen. Combinatie van Belbin met andere modellen of denkwijzen is uitdrukkelijk een onderwerp. We noemen dat “Belbin en de buren”. Op deze inspiratiedag ontmoette ik Wick. Hij kwam een inleiding en een workshop geven over Appreciative Inquiry (AI) en verbond dit aan het werken met het Belbin Management Teamrolmodel. Belbin en AI blijken voor elkaar gemaakt te zijn. Ze vullen elkaar prachtig aan.

Door: wick van der vaart

Het Belbin Teamrolmodel geeft teamleden inzicht in de rol die zij vervullen in hun team. Dit gaat niet om hun hierarchische rol of hun functionele rol, maar de rol die zij innemen in de samenwerking met hun teamleden. Belbin heeft ondersteund door wetenschappelijk onderzoek 8 teamrollen benoemd die mensen verrassend veel inzicht geven in de manier waarop zij functioneren in een team. De meeste mensen hebben 2 of 3 teamrollen ‘van nature’ maar kunnen ook andere teamrollen kiezen of ontwikkelen indien nodig. Inzicht in de teamrollen geeft teams de kans hun talenten en kwaliteiten heel bewust in te zetten. Bovendien kweekt het veel begrip voor diversiteit in een team: sterker nog: diversiteit wordt juist een doel. Uit onderzoek van Belbin blijkt dat juist diversiteit kansen biedt: teams waarin alle teamrollen vertegenwoordigd zijn, bereiken de beste resultaten.

Het Belbin Teamrol model is een positief model: alle teamrollen hebben hun waarde. In het werken met teamrollen is de focus op positieve aspecten van de verschillen tussen mensen. Het teamrolmodel is echter wel een MODEL . Hoewel een begrijpelijk model, stellen teamleden nog wel eens de vraag: en nu we onze teamrollen kennen, hoe kunnen we ze dan herkennen in de praktijk? Hoe kunnen we ze gericht inzetten in de praktijk. Wat kunnen we ons werk zo plannen dat de teamrollen ook tot hun recht komen?  Waar mensen verschillen, ontstaat immers soms ook verwarring, irritatie, onbegrip.

En daar zit de waarde voor verbinding van Belbin met AI.  Het waarderend onderzoeken vanuit AI en het taalgebruik dat daarbij hoort, past uitstekend bij de intentie van het Belbin Teamrolmodel. Met de vraagstelling van AI kun je diepgaand onderzoeken waar de kracht in het team, hoe mensen bijdragen aan successen, waar hun toegevoegde waarde zit in moeilijke situaties en hoe je die kunt benutten. De consequent waarderende gespreksvoering en onderzoek naar het concrete bewijs biedt mogelijkheden om de kracht van individuen in een team concreet te maken. En natuurlijk is het van daaruit ook mogelijk om te bespreken waar het soms wringt. Maar altijd vanuit de waarderende blik. Waar Belbin uitdrukkelijk ook deze intentie heeft, wordt dit expliciet vanuit AI.

In de rest van dit artikel zal dit verder duidelijk worden. Wick kan veel beter dan ik uitleggen hoe AI werkt en daarvoor is het onderstaande artikel illustratief.

Lees het hier: Belbin ontmoet Cooperrider ivi

Hanneke Laarakker