Cultuurverandering: geïnterviewde managers reflecteren samen met het V5 interventieteam

Het V5 interventieteam, bestaande uit ondernemende professionals die een postmasteropleiding Interventiekunde volgen aan het Instituut, maakte een rondreis langs 50 managers van verschillende instellingen om hun concrete ervaringen over de beste aanpak voor cultuurverandering te inventariseren.

Door: wick van der vaart

V5 onderzoekt: 50 interviews waarin managers reflecteren.

In managementland wordt er veel gesproken over de beste aanpak voor cultuurverandering, maar hier is weinig eenduidigheid over. In dat kader hebben wij als leden van het V5 interventieteam van het Instituut voor Interventiekunde een rondreis gemaakt langs 50 managers van verschillende instellingen en hun concrete ervaringen op dit vlak geïnventariseerd. Hoe zetten deze managers hun team aan tot prestatie? Hoe gaan zij om met verschillen in hun teams en hoe stimuleren ze verantwoordelijkheid, veerkracht, vakmanschap en verbinding? Dit zijn volgens ons V5-model de vijf factoren die een klimaat van vertrouwen scheppen, de basis voor een cultuur waarin leren en presteren hand in hand gaan.

Het V5-model en het resultaat van onze bevindingen hebben we verwoord in het rapport Het V5 onderzoek: het niet tastbare tastbaar gemaakt’. De titel verwijst naar de grote behoefte van leidinggevenden om te reflecteren op datgene wat ze heel ‘gewoon vinden om te doen’, maar waar ze de vinger niet precies op kunnen leggen.

V5 inspireert: bijeenkomst waarin geïnterviewde managers samen reflecteren en leren.

Tijdens de presentatie van onze bevindingen aan de betrokken managers bleek hoe inspirerend het voor leidinggevenden is om hun eigen aanpak verwoord te zien en hierover uit te wisselen. Het gaat om dagelijkse zaken zoals vragen stellen, elkaar zien, een cadeautje kopen of iemand aanspreken op zijn ervaring, die effect hebben!

img_2018

In het mini-college over de theorie van Gibb bespraken we hoe je signalen uit het team – over de mate van vertrouwen – kunt duiden.

Op de vraag waar mee de aanwezigen hun eigen organisatie verder kunnen inspireren kwamen twee metaforen naar boven.

De eerste metafoor is het beeld van een bus. Een bus, die – net als in een veranderingsproces – meer of minder accelereert, op weg naar de rising sun…. Met aan boord een team medewerkers met een duidelijke functie. Ooit stapten zij in met hun talenten. Ze willen een bijdrage geven aan een veilige reis. Met een intern vergrootglas zie je de teamcoördinator en teamleden informatie met elkaar uitwisselen. Er is aandacht en interactie: de passagiers vragen aan elkaar: ‘wat heb je van mij nodig om verder te kunnen?’ Er is lef nodig om naar de horizon te gaan, maar ook vertrouwen… de bus rijdt namelijk met een geblinddoekte chauffeur! De collega’s sturen bij! En de horizon nadert.

In de andere metafoor verbeeldt Barbapappa de flexibiliteit en wendbaarheid die je als leidinggevende kunt inzetten: door oprechte aandacht, en het serieus nemen van elke medewerker kun je het team tot initiatief en creativiteit stimuleren.

V5 faciliteert: workshop waarin manager eerste stap zet met zijn/haar team.

De geanimeerde uitwisseling tussen leidinggevenden uit verschillende organisaties en uithoeken van het land, mondde uit in ons aanbod om een workshop ‘aan huis’ te faciliteren met als thema een van de Vijf V’s, uiteraard gekoppeld aan een relevante teamvraag.

Als V-5 team van het Instituut voor Interventiekunde willen we graag laten zien dat we door het verzamelen van valide informatie, het faciliteren van weloverwogen besluitvorming en het stimuleren van intrinsieke betrokkenheid samen met managers de volgende stap kunnen zetten in de reis van cultuurverandering.

img_2006-vierkant

Ben je nieuwsgierig geworden? Ben jij een manager of teamleider die ook een keer wil reflecteren en inspiratie wil opdoen? Doe dan mee aan de volgende inspiratiesessie en maak een afspraak voor een interview.

Download het hele V5 onderzoek.