De waarde van conflict – uit Veranderen met Appreciative Inquiry

Voor het nieuwe boek Veranderen met Appreciative Inquiry schreef Barbara van Kesteren een bijdrage over het waarderen van conflict.

Door: Barbara van Kesteren

“Barbara van Kesteren kijkt naar de waarde van conflict. Vanuit AI lijkt het soms alsof conflict en negatieve emoties er niet mogen zijn, terwijl het positieve en het negatieve per definitie met elkaar zijn verbonden. Barbara stelt in haar artikel de vraag hoe we op een waarderende manier invulling kunnen geven aan conflict, en het daarmee een plek kunnen geven binnen AI. In een mooi uitgewerkt voorbeeld laat Barbara zien hoe AI kan helpen om conflicten bespreekbaar te maken.”

Veranderen met Appreciative Inquiry is een volledig hernieuwde uitgave van Het waarderend werkboek (2010). Dit boek is zeer compleet: er staan praktische werkvormen in, maar ook de theorie van AI, veel casussen en een heel aantal voorbeelden van hoe je in de werkpraktijk met AI aan de slag kunt bij organisaties.

Download hier het artikel uit het boek Veranderen met Appreciative Inquiry over het waarderen van conflict door Barbara van Kesteren.