De Wall of Wonder: een instrument dat verbindt – door Barbara van Kesteren

Het waarderende gedachtengoed kent een aantal heel krachtige instrumenten. De 6-V cyclus (de 4-D’s) is misschien wel de bekendste daarvan. Maar er zijn er meer! Wat de meeste instrumenten gemeen hebben is dat ze op een waarderende manier mensen met elkaar in gesprek brengen over onderwerpen die ertoe doen. In deze blog bespreken we de Wall of Wonder (WoW).

Door: Barbara van Kesteren

Oké, maar wat is dan een Wall of Wonder?

Een muur van verwondering, zo kun je het vertalen. Een groep mensen, dat kan een opleidingsgroep zijn of een team, of zelfs een hele afdeling of organisatie, beschrijft een tijdlijn. We doen dat doorgaans op een groot stuk papier dat we op de muur plakken. Alle belangrijke gebeurtenissen, positief én negatief, mogen op de tijdlijn worden geschreven of getekend. Je begint bij het verleden, en bepaalt met de groep tot hoe ver je in het verleden teruggaat. Dan ga je naar het heden. Vervolgens vul je de tijdlijn van de toekomst in: hoe wil je voortborduren op de gebeurtenissen die al zijn geweest? Waar wil je mee verder? Wat wens je jezelf en de mensen om je heen toe?

Een praatplaat.

Het belangrijkste is het gesprek over de gebeurtenissen, en de verschillende gedachten en gevoelens daarover. Eigenlijk is de WoW daarmee een soort praatplaat. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat de verschillende mensen verschillende gebeurtenissen anders hebben beleefd. Met name bij samenvoegingen van teams en afdelingen en bij conflicten levert het gesprek daarover veel op. Laatst nog begeleidden we een Wall of Wonder bij een groep waarbij een aantal mensen ontevredenheid ervoeren en het gevoel hadden uit elkaar te zijn gegroeid in subgroepjes. Bij het samen maken van een WoW voelden ze weer verbinding. “Nu voelt het alsof we weer bij elkaar komen”. Ze konden samen betekenis geven aan de verschillende momenten die ze hadden beleefd. En op die manier reflecteren op de gebeurtenissen en ervan leren. Eén van de deelnemers merkte op: “juist van de momenten waarop het schuurde heb ik het meeste geleerd, realiseer ik me nu”. Een prachtig inzicht.

Waarom werkt het zo goed?

Men hoort van elkaar de verschillende perspectieven. Er is een gesprek mogelijk over alle belangrijke gebeurtenissen. Het is dus een instrument wat hele rijke informatie oplevert en wat energie geeft om samen door te gaan. En het geeft de facilitator een beeldende, praktische en actieve werkvorm die verbindt.

Wanneer gebruik je het?

Wij gebruiken het in elke opleiding die we organiseren om te reflecteren op leermomenten. Daarmee leren we je ook om deze tool te gebruiken in je eigen praktijk. Buiten de opleidingen gebruiken we de WoW ook bij verschillende trajecten met klanten. Bijvoorbeeld wanneer oude teams worden samengevoegd tot nieuwe teams, wanneer men verschillende afdelingen met elkaar in gesprek wil brengen of wanneer er door eerdere gebeurtenissen conflicten zijn ontstaan, of ontevredenheid of verdriet. We hebben het hier meestal over groepen, maar een WoW kan ook heel goed individueel, bijvoorbeeld in een coachsessie. Je kunt de WoW ook gebruiken om thema’s te bepalen voor een groter (AI) traject. Je ziet namelijk snel waar de energie ligt, en wat voor mensen belangrijk is. In dit geval begin je met een WoW voordat je met andere werkvormen aan de slag gaat.

Meer weten?

In Veranderen met appreciative inquiry van Masselink e.a. staat de hele werkwijze stap voor stap beschreven. Leren vanuit ervaringsleren? Kom dan bij ons een opleiding volgen.

 

 

Door Barbara van Kesteren – mede-eigenaar Instituut voor Interventiekunde