Teamontwikkeling in een vrijwilligersorganisatie

In deze casus lees je hoe wij hebben gewerkt aan teamontwikkeling in een vrijwilligersorganisatie. Naast het geven van onze opleidingen en workshops werken wij regelmatig aan vraagstukken in organisaties. Als interventiekundigen zijn we graag van toegevoegde waarde voor klanten die de frisse blik van een buitenstaander waarderen. Teamontwikkeling is een van onze diensten. Wij hebben geen standaardaanpak: elke situatie is anders. In deze casus lees je hoe onze aanpak hier is geweest.

Door: Willem de Wijs

De vraag: help ons onze spanningen te bespreken

Het bestuur van een vrijwilligersorganisatie vraagt hulp bij het verbeteren van de samenwerking in een klein team van drie mensen dat de activiteiten en de vrijwilligers stuurt. De spanningen tussen hen zijn zodanig opgelopen dat zij er zelf niet meer uitkomen en een van hen zelfs erover nadenkt op te stappen. Hulp bij teamontwikkeling is gewenst.

De recent van buiten aangetreden directeur heeft een achtergrond als manager in een nogal hiërarchische gestuurde organisatie, een ‘Amerikaanse cultuur’. De beide collega’s zijn al jaren verbonden aan de vrijwilligersorganisatie. Een van hen heeft om persoonlijke redenen ervan afgezien te solliciteren op de directeursfunctie. Zij werken alle drie in deeltijd. Deze achtergrondinformatie is van belang om de dynamiek in het team te begrijpen.

De aanpak: iedereen kan zijn eigen perspectief geven

Na een eerste gesprek met de bestuurder en de directeur in het kader van hulp bij teamontwikkeling volgt een tweede gesprek met het team: de directeur en de twee medewerkers. Vooralsnog alleen om heldere afspraken te maken over de aanpak en de verwachtingen. Dat iedereen zijn eigen perspectief op de situatie kan geven en dat we het gesprek zo zakelijk als mogelijk houden geeft rust en vertrouwen.

Daarna leveren drie individuele gesprekken met de teamleden veel informatie op over wat er aan de hand is: incidenten, interpretaties daarvan, onuitgesproken aannames en oordelen. En onduidelijke werkafspraken. Doordat deze informatie inzichtelijk wordt, worden de bijkomende emoties hanteerbaar.

Op grond van deze informatie gaan de drie teamleden met elkaar in gesprek over hoe de situatie is ontstaan en wat ieders rol daarin was en is. En vooral over hoe ze daarover communiceren. Onze rol daarbij is op de achtergrond: het is hun gesprek.

Het effect: opluchting en goede afspraken

Door dat eerste gesprek als team is een hoop kou uit de lucht en is er meer begrip voor ieders perspectief op de situatie. En welke gevoelens daarbij voor ieder een rol spelen. En opluchting dat een gesprek weer goed mogelijk is.

In een volgend gesprek maken zij afspraken over ieders verantwoordelijkheid en bijdrage en over een duidelijke werkverdeling. Evaluatie van de onderlinge samenwerking komt standaard op de agenda van het teamoverleg. Hulp bij teamontwikkeling heeft dit team verder geholpen in de samenwerking.

Lees meer over hoe wij werken met klanten

Hier vind je meer over hoe wij werken met klanten. Via deze pagina kom je bij meer casussen en informatie, onder andere over organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en incompany trajecten.