De M.A.R.K.T.-analyse – door Wick van der Vaart

Jackie Stavros ontwikkelde enige jaren geleden een waarderend alternatief voor de SWOT-analyse: SOAR. Waar SWOT staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, daar staat SOAR voor: Strengths, Opportunities, Aspirations en Results, een positieve variant die AI-facilitatoren met name inzetten in het ontwikkelen van visie en strategie. Mijn vertaling van de SOAR/SWOT-analyse heb ik de M.A.R.K.-T-analyse genoemd…

Door: wick van der vaart

en hierbij vind ik de volgende drie dingen belangrijk:

Ten eerste: ik vind het van cruciaal belang dat we in Nederland Nederlandse woorden gebruiken, zodat we ons de waarderende benadering eigen kunnen maken en heldere taal gebruiken. In onze projecten willen we immers aansluiten bij de manier van doen en de gesprekken die op de werkvloer gaande zijn.

Ten tweede: SOAR werkt van “binnen naar buiten”, door te beginnen met de Strengths van een persoon, een team en/of een organisatie. Ik werk zelf liever van “buiten naar binnen”, zodat we specifieke kwaliteiten kunnen inzetten binnen een context. De “M” staat voor mogelijkheden en ik wil mijn klanten in een eerste gespreksronde naar buiten laten kijken: wat is er mogelijk in de wereld om hen heen?

Tenslotte: M.A.R.K.-T staat voor: Mogelijkheden, Aspiraties, Resultaten, Kwaliteiten en Tegengeluiden.

Ik vind die laatste toevoeging essentieel. Niet om er in te blijven hangen, maar om tot condities te komen die de kans op succes te vergroten. Vragen die hierbij horen, zijn bijvoorbeeld:
-Waarom zou dit allemaal niet lukken?
-Waar moeten we óók aan denken?
-Wat moeten we dus zorgvuldig organiseren om resultaten te bereiken?
Door deze vragen toe te voegen, krijgen mensen de kans zaken en zorgen te bespreken die in een SOAR-gesprek soms niet aan de orde komen.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

The Generative Nature of SOAR: Applications, Results and the New SOAR Profile