Managementcoaching in de mediawereld

In deze casus lees je hoe wij met managementcoaching een jonge, veelbelovende manager hebben gecoacht in een groot mediabedrijf. Naast het geven van onze opleidingen en workshops werken wij regelmatig aan vraagstukken in organisaties. Als interventiekundigen zijn we graag van toegevoegde waarde voor klanten die de frisse blik van een buitenstaander waarderen. Managementcoaching is een van onze diensten. Wij hebben geen standaardaanpak: elke situatie is anders. In deze casus lees je hoe onze aanpak hier is geweest.

Door: Willem de Wijs

De Vraag: ondersteun ‘de kroonprins’

De operationeel directeur van een groot mediabedrijf heeft een jonge manager aangewezen als zijn ‘kroonprins’. De mediawereld wordt sterk beïnvloed door technologische ontwikkelingen. Dat maakt deze wereld heel dynamisch. Voor managers is het prettig om gebruik te kunnen maken van managementcoaching. Zeker wanneer een jonge manager is aangewezen om de directeur op te volgen.

De HR-directeur vraagt ons deze jonge manager met coaching te ondersteunen.
Niet echt een concrete vraag of opdracht, zuiver een vraag naar hulp.

De aanpak: de regie bij de klant

Wij hebben geen standaardaanpak voor coaching, maar laten de regie bij de klant: ‘waar gaan we het over hebben?’ Wel leggen we relaties tussen thema’s, benoemen patronen, stellen (soms lastige) vragen. In een zestal gesprekken hebben wij de volgende aspecten samen met deze jonge manager onderzocht en belicht:

  • Zijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, zijn ervaringen en ambities.
  • Zijn positie in de organisatie, zowel als lid van het directieteam als in zijn rol als afdelingsmanager en teamleider.
  • De invloed van de ontwikkelingen in de mediamarkt op het soort werk, de samenwerking, de nodige competenties van mensen.
  • De planning & control-cyclus en de mate van sturing versus autonomie, en de spanningen die daarmee gepaard gaan.
  • De verwachtingen over zijn ontwikkeling als opvolger en zijn eigen gedachten daarover.
  • De balans tussen werkdruk en ontspanning.

Het effect: Als je het kunt tekenen, begrijp je het

In de laatste bijeenkomst van de managementcoaching vroegen wij hem te tekenen aan welke teams hij nu leiding gaf, hoe hij de toekomstige organisatie zag en welke ontwikkelingen hij zelf nodig vond in het gehele systeem. Dat werd een steeds kleurrijker flap met organogrammen, processchema’s, pijlen en ballen. Rommelig voor de buitenstaander, ordenend voor de tekenaar zelf.

Zo’n tekenopdracht werkt vaak goed, onder het motto “Als je het kunt tekenen, begrijp je het”. Gaandeweg de tekenexercitie ontstaat een aha-erlebnis: hij wist hoe hij zelf verder sturing kon geven aan zijn eigen ontwikkeling en die van de organisatie. En hoe hij daarover het gesprek wilde aangaan met de directie, zijn teams en zijn vrouw.

Lees meer over onze andere diensten

Hier vind je meer over hoe wij werken met klanten. Via deze pagina kom je bij meer casussen, onder andere over organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en incompany trajecten.