Jan Driesen

Jan Driesen is afgestudeerd van de Master of Management, met als specialisatie Strategy and Innovation Management aan Universiteit van Hasselt. Voor zijn master thesis verdiepte hij zich in de ervaringen van Appreciative Inquiry (AI) practitioners, die verandertrajecten bij organisaties begeleiden. Wat is de rol van de practitioner bij het succes van een verandertraject? Voor dit onderzoek interviewde hij een aantal AI-practitioners, waaronder Barbara van Kesteren.

Zijn drijfveer om dit te onderzoeken? Ondanks dat er steeds meer literatuur verschijnt over Appreciative Inquiry, zijn er nog steeds onderwerpen die nog niet zijn onderzocht. Er zijn nog steeds kanten van Appreciative Inquiry die voor ons enigszins mysterieus zijn. Zoals bijvoorbeeld de competenties van een AI-practitioner. In 2011, uitte Gervase Bushe zijn nieuwsgierigheid naar de compententies van een AI-practitioner die een AI-proces een succes maken.

Jan Driesen startte een kwalitatief onderzoek, en vond vier thema’s: de invloed van de AI-practitioner op het proces; de invloed van de organisatie op het proces; de verbinding, het vertrouwen en de betrokkenheid tussen deze partijen; en de architectuur van het proces.

Bekijk het avondcollege over De rol van de Appreciative Inquiry Practitioner bij het succes van een verandering op YouTube.