Robbert Masselink

Robbert Masselink (1963) is werkzaam als adviseur, begeleider, onderzoeker en trainer bij het Zuiderlicht in Groningen.

Hij begeleidt teams in organisaties bij vraagstukken op het snijvlak van inhoud, samenwerking en verandering. Hij benadert vraagstukken vanuit een complexiteitsperspectief dat rekening houdt met de vaak grote verscheidenheid aan gezichtspunten, belangen, wensen en interesses dat aan tafel zit. Robbert is tevens medeoprichter van het AI Gilde, een collectief van zelfstandige adviseurs, coaches en trainers dat verandering helpt bewerkstelligen door middel van actieonderzoek.

In 2019 is Robbert gepromoveerd op het onderwerp ‘Samenwerking en de politiek van het gevoel’ bij de universiteit van Herfordshire in Engeland.