Een ambacht – door Floor ten Holder

Tijdens de leergang “Theorie en praktijk van Appreciative Inquiry” leerde ik AI kennen en toepassen. Het voelde als een logisch verlengstuk van mijn denken en doen en tegelijkertijd als de kennismaking met een echt ambacht. Een ambacht dat ik alleen eigen kon maken door veel te lezen, te luisteren, te oefenen en te reflecteren. Het instituut en de leuke groep die we hadden creëerden een plek om dit leerproces voor iedereen mogelijk te maken.

Door: wick van der vaart

Drie jaar geleden, nog als onderzoeker, vroeg ik me af hoe de asielopvang in Nederland humaner ingevuld kon worden. Sindsdien wilde ik, inmiddels als zelfstandig & maatschappelijk ondernemer, niets liever dan een praktisch vervolg geven aan dit onderzoek. De leergang over AI gaf precies de handvatten die ik nodig had. Afgelopen winter verzorgde ik samen met Mara Verduin AI workshops aan medewerkers binnen de asielopvang op nationaal niveau. Centraal in de workshops stond het beter mogelijk maken van participatie van bewoners door middel van een waarderende benadering. Op dit moment zijn we bezig om de workshops verder te ontwikkelen voor medewerkers en bewoners op lokaal niveau.

Wat ik bijzonder vind om mee te maken bij het inzetten van AI, is dat het ruimte kan maken voor verschillen en tegelijk verschillen met elkaar kan verbinden zonder dat de meerstemmigheid verdwijnt. Wat ik het allerleukst vind aan het toepassen van AI is dat het, bij anderen en bij mij, heel veel energie, enthousiasme en lef naar boven haalt om stappen te gaan zetten naar een toekomst die we wél willen.

Floor ten Holder, oudstudent

Floor ten Holder