Waardevolle inzichten uit ander-mans keuken – door Peet van de Loo

Donderdag 10 november jl. ontving een uiteenlopende groep van leidinggevenden in het voormalig Wilhelmina Gasthuis in een herfstachtig Amsterdam een warm en inspirerend onthaal en dito workshop door het interventieteam vanuit het aldaar gevestigde Instituut voor Interventiekunde.

Door: wick van der vaart

Terugblik door een van de leidinggevenden

Na een warm-up waarin ieders levensloop letterlijk centraal stond, werden we uitgenodigd om in kleine groepen elkaar een verhaal te vertellen over een spannende situatie uit de praktijk. We werden gevraagd om een situatie aan te geven waarin we op een spannend moment tegen de stroming in durfde te gaan, en daarmee het verschil maakte. Ondersteunende vragen daarbij waren: wat gebeurde er? Wie waren erbij betrokken? Wat was jouw bijdrage? Wat leerde je precies? Waarom was dit zo waardevol voor je? Welke voorwaarden bleken belangrijk te zijn? En waar draait het wat jou betreft om in dit verhaal?

Door deze aanpak kwamen we met en bij elkaar meteen tot de kern, maar wel op een veilige en waarderende manier. En hadden we ook meteen de elementen te pakken die er toe doen bij interveniëren. Daarbij maakt het ook niet uit of de interventies vanuit een leidinggevende of bestuurlijke rol plaats vinden. Zo vertelde ik over de manier waarop ik ben omgegaan met de weerstand tegen de vertaalslag van een afvalproef in een wijk naar een nieuwe afvalinzamelingsmethode voor de gehele gemeente. Juist door partijen veel ruimte te geven om het voorstel aan te passen op basis van de opmerkingen van inwoners ontstond er ook ruimte om het goede aan het voorstel te behouden en te waarderen.

De gekozen aanpak leverde ook meteen waardevolle inzichten op vanuit andermans keukens. Bijvoorbeeld over de waarde van de scrum-methodiek, waarbij problemen, in hapklare brokken, in korte tijd door alle betrokkenen samen direct worden opgepakt. Dat is niet alleen heel effectief en efficiënt, maar levert ook heel erg veel werkplezier op! Zowel omdat het resultaat zo snel voor iedereen zichtbaar wordt, maar ook doordat je dit resultaat samen behaalt en uitdraagt. De week erop heb ik de scrum-methodiek meteen warm kunnen aanbevelen in mijn organisatie!

Vervolgens werden we gevraagd de belangrijkste inzichten met elkaar verder te delen en uit te wisselen, waarna we werden uitgedaagd om deze ook te verbeelden en te presenteren. Dat zorgde voor verrassende tekeningen over een bus die met een blinde chauffeur maar vol mensen met talenten en vertrouwen toch veilig op weg kan naar de rising sun en over een flexibele, wendbare Barbapappa die met oprechte aandacht voor ieder lid het team tot initiatief en creativiteit weet te stimuleren.

Na een heerlijke maaltijd koppelde het interventieteam de uitkomsten terug van hun onderzoek onder zo’n vijftig leidinggevenden over de relatie tussen (organisatie)cultuur en interventies. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat succesvolle interventies het resultaat zijn van 5V’s: verbinding, veerkracht, verschillen, verantwoordelijkheid en vakmanschap, op basis van vertrouwen. Dat werd op een aansprekende manier met grote uitspraken op de wand geplakt gepresenteerd en was voor allen heel herkenbaar.

img_1952

In lijn met het motto van de opleidingen van het Instituut voor Interventiekunde “Er is niets zo praktisch als een goede theorie” (uitspraak van Kurt Lewin), werd ons een kijkje gegund in de theorie van Jack Gibb over het opbouwen van vertrouwen bij het werken in een groep. Heel nuttig! En na de workshop kregen we het artikel ook gemaild, zodat we het daarna nog eens kunnen nazoeken.

Tot slot kregen we het aanbod om in een korte (gratis) workshop met 1 van de 5 V’s aan de slag te gaan. Een mooi aanbod, waarmee we de inzichten van de eerste workshop meteen kunnen benutten. Calculerend als we zijn ontstonden meteen groepjes om voor meerdere V’s tegelijkertijd een workshop te arrangeren. Toevallig had ik daarvoor uitgebreid gesproken met leidinggevenden van een woningbouwcorporatie, die ook in de gemeente waar ik als wethouder werk huizen verhuren. Bovendien leggen gemeente en woningbouwcorporatie jaarlijks zogenaamde prestatieafspraken vast. Bijvoorbeeld t.a.v. duurzaamheid. En kunnen beide ook van elkaar opsteken als het gaat om dienstverlening. Met hen was dus snel de verbinding gelegd voor een gezamenlijke workshop, waarbij we, aan de hand van meerdere V’s, proberen te komen tot nieuwe prestatieafspraken.

Al met al dus een zinvolle workshop, met meteen een praktische follow-up in het verschiet.

Voetnoot Instituut voor Interventiekunde: Ben jij een leidinggevende en wil je ook een inspiratiesessie bijwonen? Maak een afspraak voor een interview met Wick van der Vaart