Niets zo Veranderlijk als Veranderen – door Maurice Baijens

Geen quote van een filosoof uit vervlogen tijden, maar mijn eigen gevoel. Zeker nu ik ben gestart met de Leergang Waarderend Leidinggeven. Al tijdens de introductie van deze leergang ben ik gegrepen door de praktijkgerichte aanpak.

Hoe kan ik mijn team van 10 teamleiders maximaal inzetten op hun individuele talenten en daadwerkelijk smeden tot een team? Hoe kan ik mijn rol als manager en aanvoerder vormgeven en het meest optimaal inzetten? Samen met mijn coach Mirko Opdam ga ik dit in 2017 met mijn team onderzoeken en uitvoeren.

Door: wick van der vaart

Kwetsbaar in leerproces

Ik ben sinds 2004 met veel plezier werkzaam bij de sociale werkvoorziening Wezo in Zwolle, waar ik als manager verantwoordelijk ben voor Beschut Werk. Dat is een werkomgeving waarin mensen met een arbeidsbeperking werken aan de ontwikkeling van hun talenten, waar mogelijk leidend tot een werkplek in het reguliere bedrijfsleven.

In de eerste week van januari, tijdens het eerste teamoverleg, heb ik mijn team meegenomen in de opdracht waar we voor staan en de leergang die ik in dat kader ga volgen. Ik heb in een open gesprek mijn leerpunten en die van het team benoemd. Best een spannend begin van het jaar. Kwetsbaarheid tonen en mijn team meenemen in een leerproces om te komen tot een verandering.

“Wat vind je er van om met je team een teamochtend te organiseren waarin je je plannen voor de organisatie uit de doeken doet”? Een vraag die Mirko Opdam mij stelde tijdens ons eerste coachgesprek. Mijn eerste reactie was twijfelend en bij twijfel niet doen, haha. Mijn tweede reactie was: Doen! Hoe beter ik mijn team meeneem, hoe beter het draagvlak en wil tot veranderen en verbeteren.

De eerste teamochtend

Een zonnige winterochtend 15 februari 2017. Een mooie locatie nabij het centrum van Zwolle. Een prima setting voor een teamochtend. Met mijn coach Mirko Opdam een aantal keren gespard over de invulling van deze teamochtend. Het programma kende drie blokken:  kennismaking – presentatie organisatieverandering – discussie en formuleren actiepunten.

De ludieke kennismakingsronde die Mirko begeleidde bracht een ontspannen sfeer. Tijdens het tweede blok heb ik een presentatie gegeven over hoe ik de organisatie Beschut Werken wil vormgeven. Deze verandering van de organisatie richt zich op de individuele teamleider en zijn kwaliteiten. Waar ben je goed in? Waar krijg je energie van? Wat zijn je persoonlijke ambities? Geen eenheidsworst waarin elke teamleider precies dezelfde verantwoordelijkheden kent, maar juist diversiteit. In onze organisatie betekent dat concreet een verdeling: van taken die zicht richten op ontwikkelen van medewerkers en taken die zich richten op productie en bijbehorende processen.

Na de presentatie is het team in kleine groepje uiteen gegaan om, tijdens een korte wandeling in de zon, inhoudelijk de presentatie te bespreken en punten te benoemen die belangrijk en of randvoorwaardelijk zijn. Met mijn team heb ik vele waardevolle punten opgehaald. Wat mij is opgevallen tijdens de levendige discussie is dat iedereen gepassioneerd over zijn werk praat en de doelstellingen goed voor ogen heeft. Er waren teamleiders die tijdens de bijeenkomst zelf aangeven welk onderdeel van hun werk het dichtst bij hun kwaliteiten ligt: ‘ontwikkelen’ of ‘productie’. In de praktische uitvoering heeft Mirko mij handvatten gegeven voor waarderende vraagstelling en gespreksvoering die ik in mijn reguliere teamoverleg kan toepassen.

Een goede start van 2017 met de Leergang Waarderend Leidinggeven. Een leergang voor teammanagers zoals ik, die op zoek zijn naar nieuwe wegen om te veranderen en teamprestaties te verbeteren.

Wie weet is de leergang iets voor jou? Je kunt op ieder moment instappen. In het begin krijg je dan coaching van Mirko Opdam en later, als er meerdere leidinggevenden op stoom zijn, ook groepstraining. Wie weet zien we elkaar snel!