Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (A.I.) – waarderend interveniëren – is een manier van kijken en doen. Het is een buitengewoon krachtig instrument om positieve verandering te genereren. Vanuit “wat leven geeft” aan een organisatie, team of individu en vanuit wat al werkte in het verleden. De waarderende benadering helpt individuen, groepen en organisaties om op een prettige manier productief te worden. In coaching, tijdens trainingen en bij organisatieontwikkeling zorgt A.I. voor een helder proces dat gebaseerd is op een aantal praktische en zorgvuldige principes.

Het Instituut voor Interventiekunde is gespecialiseerd in A.I. opleidingen en biedt de volgende opleidingen aan:

Opleidingen