Instituut Voor Interventiekunde

De Interventiekundige Manager

In veel situaties is de manager zelf de beste interventiekundige. Beter zelf in de regie en actie dan met de helpende hand van een interne of externe adviseur.
Henk van Esch en Willem de Wijs starten daarom deze leergang om managers te helpen vanuit interventiekundige perspectief te leren kijken en handelen: ‘wat is hier aan de hand en welke actie is nu het meest passend?’

De ondertitel van deze leergang is ook wel ‘Ik in het systeem / Ik en het systeem’.

Deze pilotleergang gaat van start als er zes deelnemers zijn. Met hen worden in overleg data en locaties vastgesteld.

Ons streven is te starten in Q1 van 2022 met het eerste tweedaagse blok.

Het tweede tweedaagse blok volgt dan in Q2 van 2022.

De blokken 3, 4 en 5 worden uitgevoerd in Q3-Q4 van 2022. Als tweedaagse blok of als afzonderlijke dagen.

De locaties van de leergang worden in overleg bepaald. In de blokken 3 tot en met 5 koppelen we dit zo veel mogelijk aan bedrijfsbezoeken van de deelnemers.

Samen met de deelnemers gaan we in deze pilot ontdekken welke opzet het best werkt. Hieronder geven we ons voorstel voor de opzet en werkwijze weer. In ieder geval zijn wij niet de ‘deskundige’ docenten die gaan vertellen ‘hoe het moet’. Wij bieden wisselende perspectieven en leerervaringen aan: ‘action learning’. Reflectie op eigen handelen en collegiale consultatie met de andere deelnemers is een andere belangrijke pijler.

Het werkmotto is “Ik in het systeem’ en ‘Ik en het systeem’.

In het eerste tweedaagse blok leggen we de theoretische basis voor interventiekundige bagage: groepsprocessen, psychologische perspectieven, systeemtheoretische benaderingen. Deelnemers bepalen dan met welk project zij invloed willen hebben op hun eigen organisatie.

In het tweede tweedaagse blok gaan we dieper in op het begrip van organisaties, organiseren en managen. Een eerste analyse van de eigen organisaties stellen we hier met elkaar op.

In het derde tot en met vijfde blok onderzoeken we de praktijk van de deelnemers middels bedrijfsbezoeken. Gekoppeld aan de projecten doen we onderzoek in de organisaties. Theoretische achtergronden zijn geselecteerd op relevantie voor de betreffende praktijk.

In het afsluitende zesde blok kijken we naar het effect van de interventies in de organisaties van de deelnemers.

De basisboeken van de leergang zijn:

  • Edgar Schein, ‘Procesadvisering’
  • Henry Mintzberg, ‘Managing’

Overige literatuur die we met elkaar doornemen is een selectie uit:

  • Gareth Morgan, ‘Beelden van organisaties’
  • Johnson & Johnson, ‘Groepsdynamica’
  • Chris Argyris, ‘Intervention theory and method’
  • Karl Weick, “The social psychology of organizing’
  • Stafford Beer, ‘Diagnosing the system for organizations’
  • Peter Block, ‘The empowered manager’
  • …..plus wat we met elkaar overeenkomen…..

Ook wordt kennis gedeeld via verwijzingen naar websites, video’s en artikelen.

Willem de Wijs is mede-eigenaar van het Instituut voor Interventiekunde en kerndocent van de postmaster-leergang Interventiekunde. Hij is van oorsprong organisatiepsycholoog en heeft gewerkt bij verschillende bureau’s en bij corporates als KPN en Tata Steel.

Henk van Esch is gastdocent in de postmaster-leergang Interventiekunde. Hij is van oorsprong ingenieur en heeft een zeer uitgebreide, internationale managementervaring in ondermeer Océ en SKF. Bij Edu Feltmann heeft hij ‘denkadviseren’ geleerd.

Henk en Willem hebben samen de Nyenrode Executive MBA gevolgd en spreken over deze pilotleergang ook wel als ‘Beyond MBA’.

Voor deze pilotleergang zijn de (gereduceerde) opleidingskosten € 6.000,-. Dat bedrag is inclusief zaalhuur, koffie/thee en lunch.

Daarbij komen nog eventuele arrangementskosten voor diners en overnachtingen en kosten voor de aanschaf van literatuur.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW.

Het Instituut voor Interventiekunde baseert interventies op tientallen jaren van ervaring en expertise op het gebied van organisatieontwikkeling en management. Er zijn in de opvatting van de docenten verschillende mogelijke aanpakken, niet één model van ‘verandermanagement’. Bovendien praten we liever over ‘ontwikkelen’, van mensen, van teams, van organisaties, van…..

Schrijf je in voor deze opleiding

  • Factuuradres