De interventiekundige manager

In veel situaties is de manager zelf de beste interventiekundige. Beter zelf in de regie en actie dan met de helpende hand van een interne of externe adviseur.
Henk van Esch en Willem de Wijs starten daarom deze leergang om managers te helpen vanuit interventiekundig perspectief te leren kijken en handelen: ‘wat is hier aan de hand en welke actie is nu het meest passend?’

De ondertitel van deze leergang is ook wel ‘Ik in het systeem / Ik en het systeem’.

Wil je graag verkennen welke opleding het beste bij jou past?

Opbouw van de leergang

Samen met de deelnemers gaan we in deze pilot ontdekken welke opzet het best werkt. Hieronder geven we ons voorstel voor de opzet en werkwijze weer. In ieder geval zijn wij niet de ‘deskundige’ docenten die gaan vertellen ‘hoe het moet’. Wij bieden wisselende perspectieven en leerervaringen aan: ‘action learning’. Reflectie op eigen handelen en collegiale consultatie met de andere deelnemers is een andere belangrijke pijler.

Het werkmotto is “Ik in het systeem’ en ‘Ik en het systeem’.

In het eerste tweedaagse blok leggen we de theoretische basis voor interventiekundige bagage: groepsprocessen, psychologische perspectieven, systeemtheoretische benaderingen. Deelnemers bepalen dan met welk project zij invloed willen hebben op hun eigen organisatie.

In het tweede tweedaagse blok gaan we dieper in op het begrip van organisaties, organiseren en managen. Een eerste analyse van de eigen organisaties stellen we hier met elkaar op.

In het derde tot en met vijfde blok onderzoeken we de praktijk van de deelnemers middels bedrijfsbezoeken. Gekoppeld aan de projecten doen we onderzoek in de organisaties. Theoretische achtergronden zijn geselecteerd op relevantie voor de betreffende praktijk.

In het afsluitende zesde blok kijken we naar het effect van de interventies in de organisaties van de deelnemers.

Voorlopige planning

Ons streven is te starten in Q2 van 2023 met het eerste tweedaagse blok.

Het tweede tweedaagse blok volgt dan in Q3 van 2023.

De blokken 3, 4 en 5 worden uitgevoerd in Q4 van 2023 en Q1 van 2024. Als tweedaagse blok of als afzonderlijke dagen.

Locatie

De locaties van de leergang worden in overleg bepaald.

In de blokken 3 tot en met 5 koppelen we dit zo veel mogelijk aan bedrijfsbezoeken van de deelnemers.

Docenten

Willem de Wijs is mede-eigenaar van het Instituut voor Interventiekunde en kerndocent van de postmaster-leergang Interventiekunde. Hij is van oorsprong organisatiepsycholoog en heeft gewerkt bij verschillende bureau’s en bij corporates als KPN en Tata Steel.

Henk van Esch is gastdocent in de postmaster-leergang Interventiekunde. Hij is van oorsprong ingenieur en heeft een zeer uitgebreide, internationale managementervaring in ondermeer Océ en SKF. Bij Edu Feltmann heeft hij ‘denkadviseren’ geleerd.

Henk en Willem hebben samen de Nyenrode Executive MBA gevolgd en spreken over deze pilotleergang ook wel als ‘Beyond MBA’.

Kosten

Voor deze pilotleergang zijn de (gereduceerde) opleidingskosten € 6.000,-. Dat bedrag is inclusief zaalhuur, koffie/thee en lunch.

Daarbij komen nog eventuele arrangementskosten voor diners en overnachtingen en kosten voor de aanschaf van literatuur.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW.

De basisboeken van de leergang zijn:

  • Barbara van Kesteren e.a., ‘De kunst van het interveniëren’
  • Henry Mintzberg, ‘Managing’

Overige literatuur die we met elkaar doornemen is een selectie uit:

  • Gareth Morgan, ‘Beelden van organisaties’
  • Jan Remmerswaal, ‘Handboek groepsdynamica’
  • Chris Argyris, ‘Intervention theory and method’
  • Karl Weick, “The social psychology of organizing’
  • Stafford Beer, ‘Diagnosing the system for organizations’
  • Peter Block, ‘The empowered manager’
  • …..plus wat we met elkaar overeenkomen…..

Ook wordt kennis gedeeld via verwijzingen naar websites, video’s en artikelen.

Waar wil je je voor inschrijven?(Vereist)
Ik schrijf mij in als:(Vereist)

Factuuradres

Algemene voorwaarden(Vereist)